FJØRFE nr. 9 - 2021

7 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid Fjørfelaget har blitt kontaktet av et stort antall journa- lister. I løpet av de første par ukene har det vært utta- lelser fra lokalt eller regionalt hold i Fjørfelaget i over 40 medieoppslag. Hovedbudskapet vårt har vært hvor- dan situasjonen berører og påvirker fjørfebøndene, både i praksis og ikke minst økonomisk, og at fjørfe- bonden selv gjør en viktig jobb med smittetiltak på egen gård. Fjørfelaget, både lokalt og sentralt, har FUGLEINFLUENSA FJØRFELAGET I MEDIA Etter påvisningen av fugleinfluensa er det i hovedsak Rogaland Fjørfelag sine ledere Tone Steinsland og Elin Hobberstad som har stilt opp i en rekke aviser, TV- og radio- innslag. I tillegg har daglig leder i NFL svart ut mediehenvendelser. Teskt: Margrethe Brantsæter & Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Faksimiler: NRK Dagsrevyen og Distriktsnyhetene Rogaland & Nationen deltatt i daglige informasjonsmøter i næringen. Fjørfe- laget har vært opptatt av å spre oppdatert og korrekt informasjon til enhver tid og henvist til Mattilsynets webside. Vi har også påpekt viktigheten av at hobby- fjørfehold også overholder portforbudforkriften, i be- rørte regioner, samt informasjon til «mannen i gata» om å være årevåkne for syke og/eller døde villfugl. For flere medeioppslag se QR-kode i margen. NFL i media Her finner du oversikt over alle Fjørfelagets medie-oppslag: Dagsrevyen Elin Hobberstad, leder kylling i Rogaland Fjørfelag, uttalte til Dagsrevyen 16. nov. at produsentene for- holder seg til pålegg fra Mattilsynet og at de får god hjelp av varemottakerne. Den statlige statningsord- ningen er imidlertid ikke er godt nok, siden den ikke har vært endret siden 2014. Det er ikke rett at enkeltpersoner og familier skal stå med byrden alene, uttalte Hobberstad. → FAKSIMILE NATIONEN 17. NOVEMBER Tone Steinsland, leder Rogaland Fjørfelag Karianne Fuglerud Ingerø Margrethe Brantsæter –Me har sett for oss at dette kan skje, derfor vet me kva me skal gjera. Tone Steinsland, leder Rogaland Fjørfelag Intervju i Distriktsnyhetene Rogaland, 12 .november INNSLAG PÅ NRK TV 12. NOVEMBER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy