FJØRFE nr. 9 - 2021

WEB | NFL.NO 5 TEMA | leder * FJØRFE 9| 21 * Margrethe Brantsæter Martrethe Brantsæter Daglig leder Norsk Fjørfelag F ør 27. november 2020 hadde aldri høypatogen fugleinfluensa være påvist i Norge. FJØRFE sine lesere kjenner til påvisningene hos villfugl i Norge gjennom senhøsten, vinteren og våren. NFL har fulgt med på de økende smittetilfellene hos villfugl og i kommersielle fjørfehold i våre naboland. Fugleinfluensa var et av hovedtemaene på «Nordic Poultry Conference», som NFL og Animalia arrangerte i november, og ble omtalt av foredragsholdere fra både Danmark og Sverige. Konferansen blir omtale i neste nummer av FJØRFE. 11. november 2021 ble en «trist» milepæl i norsk fjørfe- nærings historie: høypatogen fugleinfluensa ble påvist i en verpehønebesetning i Rogaland. Få dager senere ble også flokken på nabogården syk av det smittsomme viruset. Generalprøven var brått over, og alvoret et fak- tum. I henhold til regelverket medførte påvisningen av fugleinfluensa at Mattilsynet innførte portforbud i deler av landet og opprettet soner rundt de berørte gårdene. Mer om restriksjonene i sonene finner du i faktaboksen på side 11 og 13. NFL ble umiddelbart koblet på de daglige TEAMS-mø- tene som Mattilsynet innkaller til med relevante aktører fra landbruket. I møtene mottar vi førstehåndsinforma- sjon fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Folkehelsein- stituttet, Landbruksdirektoratet med flere. Vi får også stilt spørsmål som vi selv har, eller som kommer fra våre medlemmer. De siste ukene har vi opplevd styrken i samarbeid. Særlig viktig for NFLs arbeid er dialogen og samhand- lingen med Animalia og Bondelaget. Etter at påvisningen av fugleinfluensa ble offentlig, har Fjørfelaget blitt kontaktet av et stort antall journalister. I hovedsak er det Rogaland Fjørfelag sine ledere, Tone Steinsland og Elin Hobberstad, som har stilt opp i en rekke aviser, TV- og radioinnslag, i tillegg til daglig leder i NFL. Alle Fjørfelagets medieoppslag finner du på nfl.no , og du ser noen eksempler fra senere tid på side 7. Du som er fjørfeprodusent, skal vite at det jobbes hardt for å ivareta deg og din produksjon. Det er utstrakt samarbeid mellom varemottakerne, Animalia, Bonde- laget og Mattilsynet. Vi opplever at alle står sammen og ønsker å bidra positivt. Å håndtere dette utbruddet har vært svært krevende, både for Mattilsynet som må LEDER FUGLEINFLUENSA I NORGE forholde seg til et komplisert EU-regelverk, nærings- aktører i regionen og ikke minst for produsentene som berøres av de omfattende restriksjonene. I etterkant vil NFL bidra i evaluering slik at vi alle tar med oss viktig lærdom for fremtiden. Onsdag 17. november mottok NFL følgende e-post: «Statsråd Sandra Borch innkaller med dette til møte fredag 19. november kl. 13.15 - 14.15 i Landbruks- og matdepartementet. Tema for møtet er status fuglein- fluensa.» Margrethe Brantsæter og Ingunn Dalaker Øderud, deltok fysisk på møtet, mens nestleder, Tone Steinsland deltok via skjerm. Landbruks- og matminister Sandra Borch fortjener honnør forinvitasjon til møtet. Basert på møtet, opplever vi at Statsråden skjøn- ner alvoret i situasjonen og er spesielt opptatt av de økonomiske konsekvensene for bønder som blir berørt av utbruddet. Hun gav signal om at Staten jobber med å øke de offentlige erstatningssatsene, med tilbakevir- kende kraft. For mer info, se side 9. Landbruks- og mat- ministeren er opptatt av å være «tett på saken», og ser frem til å holde innlegg på års- og fagmøte i Rogaland Fjørfelag 3. desember. Vi har også invitert Statsråden til FJØRFEDAGENE 2022. Denne utgaven av FJØRFE kan kanskje bidra til at du gjør deg noen refleksjoner om hvordan du er rigget der- som du blir berørt av fugleinfluensa-utbrudd - enten nå eller ved senere anledninger. For en oppfriskning av hva som er viktig å tenke på for å ha økonomisk dekning, dersom du eller naboen blir rammet av fugleinfluensa, se omtalen på side 11. P.S. FJØRFE er et bibliotek av fagartikler og en «kunn- skapsbank» med artikler samlet på ett sted. Husk at du kan lese alle utgaver av FJØRFE fra januar 2020 digitalt ved å logge deg på via nfl.no . Se mer info på s. 50. Margrethe Brantsæter Ingunn D Øderud Ingunn D. Øderud Styreleder Norsk Fjørfelag De siste ukene har vi opplevd styrken i samarbeid. » Ingunn Dalaker Øderud

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy