FJØRFE nr. 9 - 2021

WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * * FJØRFE 9 | 21 * 45 TEMA | statistikker PROGNOSEN FRA TOTALMARKED KJØTT OG EGG OVERSKUDD FØR TILTAK I 2021 Totalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak. Kilde: Totalmarked Kjøtt og Egg Foto: Karianne Fuglerud Ingerø I 2021 som helhet ventes et overskudd før tiltak på nærmere 600 tonn egg. Overskuddet er håndtert med utrangering av verpehøner før normal slaktealder. Også salget av egg har økt noe som følge av tiltakene i samfunnet. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1 prosent fra 2020. For 2022 viser prognosen et noe økende overskudd av egg. Overdekningen året sett under ett er prognosert til om lag 1 200 tonn. Det periodevise overskuddet kan håndteres med førtidsslakting. På grunn av en korona- effekt på salget i 2021 er det prognosert med om lag uendret innenlandsk salg i 2022. Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2021 Egg 65 600 + 0% 600 * 66 100 + 1% + 100 428** *) Forutsetter i prognosen en import på 600 tonn egg. **) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2021. Prognose 2021 - per november 2021 Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2022 Egg 66 700 + 2% 600 * 66 100 + 0% + 1 200 *) Forutsetter i prognosen en import på 600 tonn egg. Prognose 2022 - per november 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy