FJØRFE nr. 9 - 2021

44 * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | dyr og forskning Carlos listet opp en rekke sykdommer som kan spre seg til Europa og Norge med endret klima. Når det gjel- der disse sykdommene har vi et kunnskapshull i Norge: vi trenger mer forskning og utvikling av diagnostikk i årene som kommer, slik at vi står mer rustet hvis (når?) sykdommene dukker opp her i landet. Beredskap er en viktig del av Veterinærinstituttets arbeid, dette innebærer å forutsi, forebygge, oppdage og bekjempe. Helse hos mennesker og dyr henger tett sammen: «One health» angår oss alle! HVORDAN KAN FJØRFEBRANSJEN BLI MER KLIMAVENNLIG? Fagmøtet ble oppsummert og avrundet av Ola Nafstad, assisterende direktør i Animalia. Det er viktig for landbruket å kommunisere med forbru- kere og samfunn, for å skape en forståelse for at utslipp fra biologiske produksjoner og fossile utslipp ikke kan sidestilles. I tillegg må vi huske at bærekraft er mer enn klimagassutslipp. Husdyrnæringen er viktig for effektiv ressursbruk i et sirkulært perspektiv. Norsk landbruk har flere strategier for å møte klimaendringene og for å få hele matproduksjonen mer bærekraftig. Klimagass- utslippene fra kyllingproduksjonen kommer hovedsake- lig fra fôr og oppstalling av dyrene. Et viktig tiltak vil derfor være å optimalisere fôrutnyttingen i primærpro- duksjonsleddet, men vi må huske at fuglene er sårbare for endringer i fôrresepter som kan være et resultat av ustabil tilgang på fôrråvarer. Klimaendringene er en helt tydelig trussel mot matsik- kerheten vår. Dagens fjørfeproduksjon er allerede et klimavennlig alternativ i Norge og den har gode forutsetning for å bli et enda mer klimavennlig bidrag til matsikkerheten vår.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy