FJØRFE nr. 9 - 2021

41 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | dyr og forskning markedssegment. En prognose gjort av Barclays Invest- ment Bank i 2019 anslår at produksjonen i dette nye markedssegmentet kan komme til å vokse årlig med 24,4 %, og kan nå en omsetning på cirka 70 milliarder kroner innen 2030. Bare i Storbritannia anslår WWF at 20 % av soyaen kan erstattes av insektbasert fôr innen 2050. Mens produksjon av melorm og gresshop- per til kjæledyrfôr ikke er noe nytt, har fôrmarkedet for produksjonsdyr en helt annen størrelse. For å bli lønnsomt må ‘oppskaleringsproblemer’ løses. For eksempel vil antall dyr og tetthet overstige alt vi kjen- ner i tradisjonelt oppdrett. Dette kan utgjøre en høy risiko for utbrudd av sykdommer blant insektene, og i verste fall kan dette føre til tap av hele produksjoner. For å være lønnsom vil det også være behov for nye automatiseringsløsninger som er nødvendig for å mate, omsette og ‘høste’ millioner av insekter. Med satsing på robot- og sensorteknologi kommer vi nok til å se en hel ny type gård i fremtiden - det som nå kalles ‘vertical farming’ med fleretasjes produksjonsbygg. Redusert arealbruk er selvfølgelig attraktivt for både miljøbevis- ste kunder og investorer. Det er derfor ikke overras- kende at firmaet «Ÿnsect» nå bygger verdens høyeste innsektsoppdrett og avlsgård i Frankrike. De skal produsere over 20.000 tonn protein årlig. Også norske produsenter, som for eksempel Pronofa satser nå stort på produksjon av insekter til fôr her til lands. Dette vil være et viktig steg mot storskalaproduksjon av insekter som proteinkilde i dyrefôr til husdyr. En ny miljørapport fra FN slår fast at nesten 20 % av all mat som produse- res kastes. Å kaste mat bidrar til redusert matsikkerhet og forsterker klimakrisen. Hvis alt avfall fra matindustri og handel kunne brukes i insektsoppdrett kan denne næringen i enda større grad bidra til å nå FNs bære- kraftsmål. For å kunne gjøre full nytte av alle fordelene innen bærekraft som ligger i insektbasert fôr, er det derimot en del utfordringer som fortsatt må løses. Først og fremst må flere regelverksendringer på plass. Det må skapes nye automatiseringsløsninger og videre risikoanalyser må gjennomføres. Til slutt må prisen ned. Prosessert animalsk protein (insektsmel) er fort- satt dyrere enn soya- eller fiskemel. En ting er helt sikkert, insekter som proteinkilde i dyrefôr er her for å bli. Utviklingen på området vil drives raskt fremover av stadig nye forskningsprosjekter og ivrige produsenter. Derfor vil det bli viktig at det norske markedet følger med på, og tar del i denne utviklingen i tiden fremover. Referanser: Referanser finnes i originalartikkel som er trykket i Kjøttets Tilstand 2021, eller- kan mottas ved å kontakte: • Fernanda Tahamtani: fmt@animalia.no • Daniel Münch: daniel.munch@ animalia.no Bruk av avansert teknologi og auto- matikk er viktige i storproduksjon av insekter. Illustrasjon: Ÿnsect. → Insekter ales frem i bakker som stables i høyden. Dette kalles “vertical farming” og er svært arealbespa- rende. Foto: Ÿnsect. →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy