FJØRFE nr. 9 - 2021

39 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | dyr og forskning Gårdsand begynt å selge soyafrie fjørfeprodukter i 2021, og Norsk Kylling har forpliktet seg til å bli soyafri innen 2030. I fraværet av soya brukes det for tiden alternative kornblandinger, for eksempel åkerbønner, fôrhvete, bygg og rapsfrø. Bruk av insekter kan ytterli- gere hjelpe i norske produsenters ønske om å bli selv- forsynt med proteiner i dyrefôr. Som tidligere nevnt er andelen importerte korn som brukes i kraftfôret til husdyr avhengig av årets avling og avlingskvalitet. I år med dårlige avlinger må planteprotein importeres. Det norske klimaet er lite gunstig til å dyrke noen av de vanligste proteinrike fôrplantene, og derfor er meng- den av disse avlingene begrenset og sårbare for dårlige værforhold. Insektoppdrett skjer imidlertid innendørs under klima- kontrollerte forhold og produksjonen vil derfor ikke være værutsatt, noe som igjen resulterer i en mer jevn produksjon. Videre forventes det at storskala insekt- oppdrett vil bruke betydelig mindre areal og vann enn konvensjonelt jordbruk, og frigjøre disse ressursene til andre typer avlinger. Nøyaktig hvor mye areal og vann som brukes i storskala insektoppdrett blir vanskelig å fastslå før større anlegg er i drift. DYREVELFERD Det er flere fordeler ved bruk av insekter i husdyrpro- duksjon. Ikke bare som fôr, men også som miljøberi- kelse. Under naturlige forhold bruker dyr mye av sin tid på å lete etter mat. Under kommersielle forhold gis imidlertid fôret i en konsentrert pellet som dyrene kan konsumere på kort tid. Dette kan resultere i at dyrene utviser uønsket adferd gjennom deler av dagen, og kan for eksempel ses i form av fjørhakking hos verpehøner. Å gi insekter på en måte som fremmer naturlig adferd, for eksempel ved å drysse larver i strøet, kan derfor øke tiden som brukes på naturlig matsøkingsadferd og redusere forekomsten av uønsket eller skadelig adferd. Hele insektlarver kan enkelt konsumeres av blant annet kyllinger under naturlige forhold, og regnes som et appetittlig fôr. Derfor er insekter som fôr og miljøberi- kelse biologisk relevant og givende for disse fuglene. Denne bruken av insekter som miljøberikelse kan også være økonomisk gunstig for bonden. Når det gjelder for eksempel verpehøner, kan fjørhakking bidra til økte fôrutgifter ettersom skadene på fjærene reduserer fjørdraktens isolasjonsevne, noe som igjen påvirker flokkens fôrutnyttelse. En fersk studie viste at verpehøner som ble gitt levende larver i tillegg til et soyafritt kosthold fikk en forbedring av fjørtilstanden 1. Fullvoksent individ og larve av arten. Svart soldat- flue ( Hermetia illu- cens ). Foto: Shutter- stock/NTB. 2. Vanlig melbille ( Tenebrio molitor ). Foto: Ynsect. → Det er et stort potensial for å redusere utslipp av klimagasser i husdyrproduksjonskjeden hvis lokalproduserte insekter blir matet med organisk avfall og introdusert til fôret som et proteinalternativ. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy