FJØRFE nr. 9 - 2021

36 * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | fôr og fôring Vi leverer 14 til 16 ukers kyllinger hele året Lohmann LSL / Steinsland & Co God oppfølging underveis Slengebraate gård, 1814 Askim Fredrik Fredriksen: 906 90 792 e-post: fr.fr@frisurf.no Lars Riiser Evju: 924 85 000 e-post: lars@gronngjodsel.no Ta kontakt for informasjon og tilbud Vi tåler ett år med lavere bruk av gjødsel, men ikke alle land har de samme reservene i jorda. ØKT KRAFTFÔRPRIS Prisene på kraftfôr har steget kraftig det siste året. Det aller meste av proteinråvarene vi bruker blir importert. Som tidligere nevnt er fraktmarkedet anstrengt og viktige råvarer som soya, rapskake, vitaminer og ami- nosyrer har hatt en prisstigning i området 20-30% det siste året. Dette skyldes periodevis svak norsk krone, høy oljepris (råvarer nyttes til biodrivstoff) og en gene- rell prisøkning på råvarer i verdensmarkedet. Regionale klimatiske utfordringer som tørke og flom har ført til avlingssvikt. Til tross for alt det negative, er verdens lagerbeholdnin- ger av de fleste fôrråvarer på et brukbart nivå. Det anstrengte markedet vi allikevel opplever, skyldes til dels at Covid-pandemien har ført til at mange vil bygge opp lagrene fra «just in time» til «just in case». Merverdien ser du etter uke 50 Dekalb e ei robust å utholden høn med god forutnyttels og god fjørdrakt utover i produksjonsperioden. Vi ønske nye kunda velkommen! Ta kontakt for en hønprat: Stig Gøran Brenne 950 53 593 Erling Brenne 905 23 011 trondelagkyllingoppdrett@gmail.com Trøndelag kyllingoppdrett distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. www.dekalb.no Dokumentert effektiv mot høypatogen fugleinfluensa! Ring 918 75 656 sk@lavendelhygiene.no – vi beskytter dine verdier AS – vi beskytter dine verdier AS – vi beskytter dine verdier AS 1599 kr (4 x 1000g)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy