FJØRFE nr. 9 - 2021

WEB | NFL.NO 35 * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | fôr og fôring mykotoksiner i fôret blir nøye kontrollert og holdt godt innenfor akseptable nivåer til alle dyregrupper. Tabellen nederst på siden viser et utdrag av gjennomsnitt- lig innhold for kornråvarer fra Østlandet de tre siste år. IMPORTRÅVARER Det er knapphet på GMO fritt soyamel, men Denofa har gode avtaler med sin eier, Amaggi i Brasil. Felleskjøpet Agri kjøper denne sesongen kun soyamel fra Denofa. Vi har garanti for at melet er GMO fritt, har full sporbarhet og ProTerra sertifisering, dvs. at det kommer fra områder som ble brutt opp før 2008. Alt GMO fritt soyamel har et NON GMO pristillegg. Det er forventet at pristilleg- get for GMO fritt soyamel vil få en stor økning i mars 2022. Dette drar også opp prisen på EU produsert GMO fri raps og solsikke. Det meldes nå om bra soyaavling og normale lagre i USA. Det er også en bra start på sesongen i Brasil og dette kan føre til at den store prisoppgangen vi har sett i det siste har flatet ut. Det er stor knapphet på rapsfrø. Prisen i Europa er doblet i forhold til forrige år pga. tørke i Canada. Mye rapsfrø brukes som råvare til biodiesel og etterspørselen av biodiesel er høy. Dette bidrar også til prisøkning. Felleskjøpet Agri har flere leverandører av rapskake, som alle melder at de har kontroll på råvaretilgangen. Prisene på fett og vegetabilske oljer er rekordhøye blant annet pga. stor etterspørsel til biodiesel og generelt høye energipriser. Når det gjelder importkorn, så det meste bra ut i Eu- ropa inntil innhøsting. Avlingene ble mindre enn for- ventet i Nord-Europa, og regn under innhøsting førte til dårlig hvetekvalitet. Prisforskjellen mellom mathvete og fôrhvete er stor. Ved import ber Felleskjøpet Agri om falltallsgaranti som er positivt for pelletskvaliteten. Tørt vær i deler av Russland har påvirket hvete- og bete-avling i negativ retning. Det er også utsikter til dårlig hveteavling i USA. Prisen på hvete er stigende. Mathvete koster nå rett under 300 EUR/tonn, mens en ok fôrkvalitet ligger på rundt 275 EUR/tonn. Vi har ikke vært oppe på dette nivået siden 2008. Prisen på norsk hvete er nå lavere enn prisen importert hvete, dette er uvanlig situasjon. Det er utsikter til bra maisavling i Europa. Mens i Syd- Brasil ble over 20 millioner tonn mais ødelagt, pga. frost. Årets avling i USA ble over normalavling. Stor etterspør- sel etter biodrivstoff/energi holder prisen oppe siden mais brukes til etanol produksjon. Tilsetningsstoffer som vitaminer, aminosyrer og mine- raler vil også få en stor prisoppgang fremover. Som et eksempel er tilgangen av de syntetiske aminosyrene L-Lysin og L-Treonin veldig begrenset verden over. Dette har ført til drastisk økning av pris og det kan være vanskelig få tak i nok vare til rett tid. LOGISTIKKUTFORDRINGER OG ØKTE TRANSPORTKOSTNADER Transportkostnadene har økt vesentlig i hele verden i løpet av pandemien. Det er vanskelig å finne skip, pga. lite nybygg de siste år. Samtidig står flere skip på verft for ombygging for å tilfredsstille miljøkrav. Fraktpris for både containere, store bulkskip og mindre kystskip har økt drastisk. Prisen på kontainerfrakt er mer enn 6 doblet. Frakten for import fra Baltikum og Skandinavia har doblet seg i forhold til for ett år siden. Logistikkproblemene vil antagelig vedvare til Covid- pandemien ikke utgjør noen trussel i de store produk- sjons- og importland. Det vil med andre ord ta tid! Energikrise mange steder i verden har ført til at gjød- selprisene har skutt i været, og det kan bety mangel på gjødsel. Nødvendig økning i produksjonskapasitet for særlig nitrogen har ikke holdt tritt med etterspørselen. Hamstring av gjødsel gjør fraktmarkedet enda vanskeli- gere i vårt område. RÅVAREANALYSER AV KORN FRA ØSTLANDET 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 Protein % Fett % DON, µg/kg HT2/T2, µg/kg Bygg 9,8 10,1 10,1 3 2,6 2,7 <250 195 190 <20 10,5 21 Havre 10,8 10,7 10,9 5,2 5,6 5,5 <203 400 592 101 110 196 Hvete 11,8 12 12,4 2,1 2 2,1 <250 127 132 <10 <20 <10 Rughvete 9,9 10,4 10,3 2,4 1,8 1,9 <250 176 164 <20 <20 <20 Utdrag av gjennomsnittlig innhold for kornråvarer fra Østlandet de tre siste år.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy