FJØRFE nr. 9 - 2021

34 * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | fôr og fôring NORSK KORN Prognosen for tilgang av korn til norsk matmjøl- og kraft- fôrindustri ble oppdatert 17. november, og denne er basert på arealtall, rapporter om avlinger og avlingsut- sikter fra Norsk Landbruksrådgiving. Kornavlingen høs- ten 2021 er 1.124.000 tonn, dette er 10% ned fra forrige kornsesong, og 1% lavere enn snittet for de siste 5 år. Andelen bygg ligger 9% over siste femårssnitt, mens havre og fôrhvete ligger henholdsvis 1% og 51% under femårssnitt. Det vil bli noe mer import av karbohydra- ter sammenlignet med fjoråret. Vi vil trenge mer im- porthvete, og vi må mest sannsynlig også importere både havre og bygg kommende sesong. Tilgangen på hvete er 20% lavere enn fjoråret og anslås til 244.000 tonn. Av totalvolumet er 64.000 tonn definert per i dag som fôrhvete, mens resterende er mathvete. Bygg og havre har en reduksjon på henholdsvis 3% og 15% i forhold til fjoråret. Erter, åkerbønner og oljefrø ligger henholdsvis 3% og 9% over siste femårssnitt. Erter har en økning på 5% i forhold til fjoråret, mens åkerbønner og oljefrø har en reduksjon på 14% i forhold til fjoråret. Markedsregulatoren i kornsektoren har som formål å sikre omsetninga av norsk korn og skape balanse i kornmarkedet i Norge. Felleskjøpet Agri, som er mar- kedsregulator, skal legge til rette for at alt tilgjengelig norsk korn i sesongen kan bli brukt best mulig i sam- svar med kvaliteten på kornet. Prognoser er grunnlag for råd til Landbruksdirektoratet om nødvendig supple- ring av importerte karbohydratråvarer i august, novem- ber og mai. Importen av karbohydratråvarer som hvete, melasse, mais, betepulp og fiberråvarer skal dekke opp underskudd av norsk korn til kraftfôrbransjen. For kornsesongen 2021/2022 er det estimert et importbe- hov på ca. 491.000 tonn karbohydratråvarer. Dette betyr at importbehovet er 35% høyere i år sammenlignet med i fjor. NÆRINGSINNHOLD I NORSK KORN Råvareanalyser viser normale verdier for kjemisk inn- hold av vann, protein, fett og trevler. Det er små endrin- ger sammenlignet med fjoråret. Når det gjelder den hygieniske kvaliteten analyserer vi blant annet for my- kotoksinene DON, T-2 og HT-2 som er de mest vanlige i norsk korn. Vi ser også at det er registrert lite mykotok- siner i årets korn. Havre inneholder mer DON og HT- 2/T-2 sammenlignet med de andre kornråvarene og dette er noe som vi ser år etter år. Totalinnholdet av RÅVARESITUASJONEN I NORSK KRAFTFÔRPRODUKSJON SESONGEN 2021/2022 Den norske kornavlingen høsten 2021 er 1% lavere enn snittet for de siste 5 år, og kvaliteten på kornet er bra. Råvaresituasjonen for importerte råvarer er anstrengt og råvareprisene er høye. Denne situasjonen ser ut til å bli langvarig, men mye er fremdeles veldig usikkert. Fraktmarkedet er utfordrende og viktige råvarer som soya, rapskake, vitaminer og aminosyrer har hatt en prisstigning i området 20-30% det siste året. Tekst: Elisabeth Høystad og Anne K. Ingvoldstad, Felleskjøpet Agri Foto: Karianne Fuglerud Ingerø Elisabeth Høystad Anne K. Ingvoldstad

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy