FJØRFE nr. 9 - 2021

33 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | reportasjer Ikke gulvvarme og sverger til torv: – Jeg har ikke gulvvarme i det gamle huset. Jeg fyrer hardt for å sikre tørst strø og null i tråputer. På vinteren må jeg få god varme i sålen før strømateriale legges på, så oppvar- mingen starter ca én uke før kyllingen kommer. I star- ten som kyllingprodusent benyttet jeg kutterspon som strømaterialet. I en periode ble det vanskelig tilgang på dette og jeg måtte benytte torv i et blandingsforhold 30% spon og 70% torv. Fra den dagen har det ikke vært benyttet annet, jeg har sverget til denne blandingen etterpå grunnet dens egenskaper, forklarer Per Olav. Kondensutfordring løses: – Grunnet noe kondens i området hvor kaldt fôr og vann kommer inn i et varmt kyllingrom, har jeg benyttet en «sodd-bøtte» med hønsenetting over, hvor kondensvannet har dryppet ned. Da har jeg unngått at så mye av vannet kommer i strøet. I tillegg har jeg hver dag endevendt strøet i dette området med støvlene og deretter strødd ut litt fôr i strøet, slik at kyllingene har bidratt med å hakke og lufte strøet. Nå håper jeg dette blir unødvendig fremover. I begge kyllinghus skal drikkevannet nå gå via varmeveksleren for forvarming, og kondensproble- met bør bli tilnærmet bort. Nye lyskilder: – Dette med lys har utviklet seg mye gjennom de årene jeg har drevet med kyllingproduk- sjon. Vi ser tydelig spor av ulike lys i det gamle kylling- huset. Her ble det først startet med blått og grønt lys, som skulle være gunstig for tilvekst. Deretter gikk vi over til lysstoffrør, men nå endrer vi til de nyeste arma- tur hvor bølgelengden i lyset skal tilsvare dagslys. – Jeg synes det er artig å teste ny teknologi. Det skjer så mye så fort og for å få de beste resultatene tror jeg det er viktig å henge med. I mine snart 17 år som produsent endrer jeg nå i det gamle huset til den fjerde typen av oppvarming og til den tredje løsningen for lys. Kylling- produksjon har så raske skifter, med halvannen måneds innsett, så en ser raskt om endringene en foretar har en effekt og da synes jeg det er spennende å gjøre forbe- dringstiltak som kan gi utslag på produksjonen. Nytt lys Lys har utviklet seg mye opp gjennom årene. Vi ser dette tydelig i det gamle kyllinghuset. Først ble det benyttet blått og grønt lys. Deretter gikk de over til lysstoffrør, men nå skal det skiftes ut til dagslysspekter som også er installert i det nye kyllinghuset. Jobber med strøet Hver dag endevendes strøet med støvlene og deretter strøs litt fôr i strøet. Da bidrar kyllingene til å hakke og lufte strøet og det unngås at strøet pakker seg. Kondensutfordring Det oppleves kon- dens der fôr og vann kommer inn. Her benytter Per Olav en «sodd-bøtte», fylt med strø og med hønsenetting over, for at ikke dyra skal velte den. Her samles kondensvannet. Løsning Nå skal snart drikkevannet koples via varmegjenvin- neren for forvarming, og kondensproblemet bør bli eliminert bort når dette er på plass.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy