FJØRFE nr. 9 - 2021

32 * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | reportasjer Oppvarming Nå endres oppvar- mingskilde for den vannbårne varmen fra gass til pellets i det eldre kyllinghuset. Backup Gassovner henger igjen i dyrerommet, som en backup. Oppgraderes Kyllinghuset fra 2005 har fått nytt ingangs- parti med toalett/ vaskerom og bod. fylte gass i det gamle kyllinghuset ble jeg overrasket over hvor betydelig prisøkning det var blitt. Jeg har vært vant til å fyre ganske hardt i det gamle kyllinghu- set, for å kunne ventilerer godt for å opprettholde godt strø. Så for meg har fyring vært en stor kostnad. Jeg tror derfor dette på sikt vil være en god innvestering, både med tanke på kostnad til fyring i det lange løp og også at fremtiden dreier mot biovarme. OPPGRADERING AV DE GAMLE KYLLINGHUSET Per Olav har nylig bygd på nytt inngangsparti på det eldre kyllinghuset. Han oppgradere også dette huset med toalett, bad med dusj og en stor bod til oppbeva- ring av høytrykksspyler osv. som hører til dette kylling- huset. Kontrollrom/kontor hadde han allerede god standard på. Endrer oppvarmingskilde: –Foreløpige er det oppvar- ming med gass som har varmet opp varmtvann som går i ribberør i det gamle huset, men innen kort tid knytter vi også pelletsfyringen mot dette huset. – I 2005 startet jeg med 5 reflektorovner på 6 meter hver, men det ble veldig punktvis varme og en så at kyllingen hadde en tendens til å samle seg i klynger. Det var også et utfordrende system og drifte, så jeg gikk over til ovner med åpne flamme, som blåste hver sin vei i dyrerommet. Det gav jevnere temperatur, men også en større utfordring med CO2. Disse ovnene hen- ger fortsatt som backup i dyrerommet, men har ikke vært oppvarmingskildene de siste årene. I steden for forbrenning i selve dyrerommet, monterte jeg ribberør under veggventilene og gikk over til vannnbåren varme. Da stiger varmen opp og blir med luftstrømmen fra veggventilene innover i rommet. Det har fungert veldig bra. Ikke minst er det en helt annen jevnhet på tempe- raturen rundt i hele rommet, men det ble også svært positive utslag på CO2 nivået. Nå blir det straks bytte fra oppvarming med gass til at vannet blir varmet opp av pelletsfyren, så nå er det fjerde gang det skjer en utbedring på oppvarmingskilden her på gården, forkla- rer Per Olav. Ikke gulvvarme Det er ikke gulv- varme i det gamle huset, så Per Olav forteller at han fyrer forholdsvis hardt for å sikre tørst og fint strø til enhver tid, og null i tråputer. Torv I starten som kylling- produsent benytte Per Olav kutterspon som strømaterialet, men nå sverger han til torv med blan- dingsforhold 30% spon og 70% torv. Miljøberikelse Det brukes miljøberi- kelse som torvkasser, ramper, hakkesteiner og lucerne.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy