FJØRFE nr. 9 - 2021

31 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | reportasjer – Vi valgte pellets-fyring mye grunnet enkel og stabil fyring. Det er en mer kostbar oppvarming enn flis- og halmfyr, men samtidig må man ta med i beregningen at den er mindre arbeidskrevende. Her blir det ikke arbeid knyttet til påfylling, opptenning og heller ikke behov for noe lager. Man bestiller og får pellets levert på de to store siloene. Ut over det skal det være lite arbeid med denne fyringsmetoden. – Sist jeg fikk levert gass, nå i oktober, kostet det 95 øre/kwt. Dersom jeg hadde valgt flis, ferdig tørket og levert på gården, ville kostnaden vært mellom 28-30 øre/kwt. Ved valg av pellets betaler jeg per tidspunkt 37 øre/kwt. – Vi har valgt en pelletskjele fra ETA, samme kjele kan benyttes til flisfyring. Kun innmatingen av brensel er annerledes. Det skal være en jevnere brennverdi på pellets grunnet jevnt fuktighetsnivå i selve pelletsen. Leverandør av pellets er Fôrforedling i Verdal, forklarer Per Olav. VARMEGJENVINNER Det er også montert en varmegjenvinner, som lover redusert varmeforbruk i huset. – Dette er nytt for meg, så jeg er spent på effekten av en varmegjenvinner, men det er etter hvert flere her i regionen som har gode erfaringer med dette. Ifølge Fjøssystemer opplyses det at man kan redusere varmeforbruket med 40-80%, avhengig av oppvarmings- løsning, fyringsstrategi og klimaregion. Dette er mulig ved at den brukte lufta som skal ventileres ut, forvarmer frisk luft før den føres inn i kyllinghuset. Makseffekten fra enhet tilsvarer fra 170-200kW, avhengig av type og årstid. Denne enheten filtrerer også luften for støv slik at gjenvinner kan opprettholde full effekt gjennom et helt innsett, og dette medfører at støvmengden i dyrerom, ammoniakk og lukt i utslipp ut av huset reduseres +/- 30% - alt til fordel for både mennesker, dyr og miljø. STØTTE FRA INNOVASJON NORGE Totalkostnad for byggeprosjektet er ca. 12 millioner. – Selve kjelen med tilhørende utstyr koster omlag 1 million, pluss de to pelletssiloene. I tillegg kommer fundamentering og støping av plattinger for siloene og varmegjennvinner. Det trengs også et fyrrom integrert i kyllinghuset som også drar opp kostnadene, samt rør- gater, graving , tilkoblinger etc. Den totale kostnaden knyttet til varmegjenvinner og biovarme blir derfor stor og kom på ca 3,2 millioner. Vi mottok støtte fra Innova- sjon Norge for dette på 800.000,-. Vi fikk god hjelp av Martin Solli for å utarbeide søknaden. Han er flink til å se hva som kan inkluderes i søknad og på hvilken måte man er berettiget støtte. Det var til god hjelp. – Jeg tror investeringen er gjort i rett tid. Når jeg nå Lys i fôrskålene Det er montert lys i nest siste skål på hver rekke for å til- trekke seg kyllinger slik at det blir spist rikelig fra nettopp denne “følerskålen”. Foto: Per Olav Tranmæl Befuktningsanlegg Det er installert be- fuktningsanlegg i dyrerommet. Her ser vi pumpa/motoren til anlegget. Foto: Per Olav Tranmæl Første innsett FJØRFE var på besøk 2 uker før de første kyllingene kom i huset 11. november. Foto: Per Olav Tranmæl Varmegjenvinner Per Olav er spent på effenten av varme- gjenvinneren, men leverandør antyder mellom 40-80% gjen- nvinning av varme.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy