FJØRFE nr. 9 - 2021

WEB | NFL.NO 3 * FJØRFE 9| 21 * TEMA | innhold LEDER 05 Fugleinfluensa i Norge LAGSARBEID 02 Tusen takk for sponsorstøtte 07 Fugleinfluensa: Fjørfelaget i media 09 Landbruksministeren vil øke erstatningen til bønder rammet av fugleinfluensa 11 Påvisning av A-sykdom: Økonomisk dekning 17 Bondelagskonferansen: «Hvordan bygge (Bonde)laget»? 19 Resultat av tilleggsforhandlinger: Betydning for fjørfebønder NÆRINGSNYTT 21 Synet på bærekraft i norsk egg- og fjørfeproduksjon 23 MatPrat: Bli med i kampen mot matsvinn 25 Kalkunfilet med ovnsbakte grønnsaker 26 Offisiell åpning i Orkanger Norsk Kyllings nye slakteri REPORTASJE 29 Oppgradering av eldre kyllinghus Første innsett i nybygg FÔR OG FÔRING 34 Råvaresituasjonen i norsk kraftfôrproduksjon Sesongen 2021/2022 37 Bærekraftig fôralternativ Insekter som fjørfefôr DYR OG FORSKNING 42 D e varslede klimaendringene: Hvordan påvirkes norsk fjørfeproduksjon? STATISTIKK 45 Prognose fra Totalmarkeg kjøtt og egg 46 Klekkestatistikk & Hønebestand 48 Slaktestatistikk & Innveiing av egg KONTAKT 50 Fjørfekalenderen 51 Kontaktinformasjon INNHOLD FJØRFE NR. 9 2021 TRYKK: Merkur Grafisk AS 38 De varslede klimaendringene Hvordan påvirkes fjørfeproduksjon UTGIVELSESPLAN: FJØRFE post- legges siste uke hver måned, unn- tatt juli og august. Opplag 1.100 stk. DEADLINE: Deadline er den første hverdagen i måneden. Avtale gjøres med redaktør. MEDLEMSKAP 2021: Medlemskap kr 3.250,- inkludert FJØRFE, papir og digitalt. ABONNEMENT 2021: Papirutgave og digi- talt kr. 1.700,- Kun digitalt kr. 1.500,- ABONNEMENT UTLAND: Papirutgave og digitalt kr 2.000,- Kun digitalt kr 1.700,- PENSJONIST: Abonnement med papirutgave og digitalt kr. 1.000,- Kun digitalt kr. 800,- Råvaresituasjonen Sesongen 2021/2022 Påvisning av A-sykdom Økonomisk dekning 34 11 S V A N E M E R K E T NO - 123

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy