FJØRFE nr. 9 - 2021

29 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | reportasjer HVORFOR KYLLINGPRODUKSJON? Når Per Olav og kona Heidi tok over Tranmæl gård i 2005 var det ingen husdyrproduksjon på gården. Per Olav som arbeider som elektriker hadde bidratt med det elektriske anlegget i mange kyllinghus. Det var her han fanget interessen og bestemte seg for å satse på produksjonen. Allerede høsten 2005 kom de første kyllingene til gården, i et nybygd kyllinghus beregnet for den gangs konsesjonsgrense på 120.000 kyllinger. I 2021 ble det bygd enda et kyllinghus på gården. – I 2020 kom Norsk Kylling med forespørsel om det var produsenter som kunne tenke seg å utvide produk- sjonskapasiteten. Fra 2022 var det behov for større produksjonskapasitet, da produksjon skal ned fra 36 kg pr kvm til 30 kg per kvm. Jeg var blant dem som tok en rask beslutning og heldigvis tegnet avtale med bygg og utstyrsleverandører akkurat før de største prisøknin- gene kom. Det er jo mange som nå har måttet sette byggeprosjekter på vent, for det er en betydelig prisøk- ning innen byggebransjen. Flere avventer nok derfor for å se om prisen faller igjen, forklarer Per Olav. FØRST INNSETT I NYHUSET Når vi var på besøk på Tranmæl gård var det tre uker igjen til først innsett i det nybygde kyllinghuset. 11. november skulle nybygget fylles og 15. november skulle også nytt innsett inn i det gamle huset. Det var en hektisk periode familien Tranmæl gikk i møte. – Grunnarbeidet for selve fjøset er satt bort til lokal entreprenør, mens vi selv har gravd grøfter og oppar- beidet gårdsplass, forklarer Per Olav. Entreprenør Stei- nar Myhre har levert bygget som består av betongele- menter og tre-takstoler. Innvendig er taket kledd med stålplater. Fjøssystemer er leverandør av alt imek- utstyr inkl. varmeveksler. ETA Norge leverer fyrkjele med tilhørende utstyr. OPPGRADERING AV ELDRE KYLLINGHUS FØRSTE INNSETT I NYBYGG Per Olav Tranmæl synes det er artig å teste ny teknologi for å henge med i utviklingen og stadig forsøke å forbedre produksjonen. I kyllinghuset fra 2005 har han derfor fornyet oppvarmingskilden og lyset flere ganger gjennom årenes løp. Nå bygges helt nytt kyllinghus, med nyeste teknologi og utstyr, og det eldre kyllinghuset oppgraderes nok en gang. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Karianne Fuglerud Ingerø & Per Olav Tranmæl Karianne Fuglerud Ingerø Det nye kyllinghuset hos Per Olav Tranmæl fikk første innsett av kyllinger 11. november. Kyllinghuset fra 2005, i bakgrunnen, fikk kyllinger 15. november. Sted: Melhus, Trøndelag Tranmæl gård, Melhus i Trøndelag • Heidi og Per Olav Tranmæl, eiere siden årsskiftet i 2005. • Bygde kyllinghus samme år til 120.000 kyllinger. Nytt kyllinghus med første innsett 11. november 2021. Totalt 2.700 kvm dyrerom og plass til ca. 200.000 kyllinger pr. år når dyretettheten reduseres til 30 kg pr kvm fra 2022. • Korn på 240 mål, litt skog og to fiskevald i Gaula knyttet til gården. • Daggamle kyllinger mottas fra Hugaas rugeri. Slaktekylling leveres til Norsk Kylling. Fôr fra Felleskjøpet. • Per Olav arbeider som elektriker og Heidi som medisinsk sekretær, ved siden av gården. Tips oss om produsenter! FJØRFE har sendt forespørsel til bla. rådgivere hos fôr- firmaene og vare- mottakerne for å få tips om produsenter som er verd å avlegge et besøk. Per Olav Tranmæl er besøkt etter tips fra Tor Inge Lien hos Norsk Kylling. Har du tips? Send til karianne@nfl.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy