FJØRFE nr. 9 - 2021

21 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | næringsnytt Mat- og matproduksjon er temaer som opptar mange. Forbrukere er opptatt av bærekraft og ønsker å ta gode valg når de er i butikken, ifølge Opinion bære- kraftsrapport fra 2020. Men hvilke oppfatninger har forbrukere til egg og fjørfekjøtt? I september gjennom- førte YouGov, på vegne av MatPrat, en undersøkelse som viser at kun 14 % mener produksjonen av fjørfe- kjøtt medfører store utslipp av klimagasser. Når det gjelder eggproduksjon, er dette tallet kun 4 %. – Undersøkelsen forteller at utslipp av klimagasser i liten grad forbindes med egg- og fjørfeproduksjon. Vi ser også at det er få forbrukere som vurderer det som et godt tiltak å kutte ned på hvitt kjøtt og egg. Det er bare 5 % som oppgir dette, forteller Anne Zondag, samfunnsanalytiker i MatPrat. Når det gjelder forbrukernes oppfattelse av hvilke mat- varer som produseres på en bærekraftig måte, svarer 30 % egg, mens 25 % svarer fjørfekjøtt. På toppen av listen er grønnsaker (53 %) og frukt (51 %). – Mens vi i bransjen kanskje tenker veldig spesifikt rundt bærekraft, som for eksempel klimagassutslipp og bruk av soya, er det kanskje annerledes for folk flest. Når forbrukere tenker, eller definerer bærekraft inkluderer de også helse, natur og dyrevelferd. Det bekreftes også i en tidligere undersøkelse. Bærekraftsundersøkelsen vår i 2019 viste at 49 % av forbrukerne som ble spurt mente at høyt forbruk av anti- biotika er en bærekraftsutfordring. Dette forteller oss at bærekraftbegrepet rommer flere ting enn kun klima. Det vurderer MatPrats samfunnanalytiker slik: – Forbrukere vet at egg og fjørfeproduksjon ikke er blant det høyeste når det gjelder klimagassutslipp. Men likevel tyder tallene på at produksjonen nødven- digvis ikke anses som bærekraftig. Ut fra det vi har sett i tidligere undersøkelser, assosierer forbruker norsk egg- og fjørfeproduksjon med industrialisering og ef- fektiv produksjon. Det oppleves ikke som bærekraftig. SYNET PÅ BÆREKRAFT I NORSK EGG-OG FJØRFEPRODUKSJON Nye tall viser at produksjonen av fjørfekjøtt og egg i liten grad forbindes med store klimagassutslipp, men kommer svakere ut når det gjelder oppfattelsen av hva som er bærekraftig matproduksjon. Tekst: Pål Henrik Kristiansen, senior kommunikasjonsrådgiver i MatPrat. Foto: MatPrat I tillegg spiller dyrevelferd inn, og vi vet at naturlig liv og god plass er viktig for forbruker. Det er umiddelbart ikke forhold som assosieres med egg-, kylling- eller kalkunproduksjon, tilføyer hun. Fordi det betyr mye og former oppfattelsen av hva som oppleves som bærekraftig, oppfordrer hun derfor næringen til å fortelle enda mer om hvordan det jobbes konkret med dyrevelferd og hvordan norske kyllinger har det. En av utfordringene for bransjen er å formidle at effektiv produksjon og bærekraft er to sider av samme sak og ikke nødvendigvis er motsetninger. – Forbrukere vet at egg og fjørfepro- duksjon ikke er blant det høyeste når det gjelder klimagassutslipp. Men likevel tyder tallene på at produksjonen nødvendigvis ikke anses som bærekraftig. Anne Zondag Samfunnsanalytiker i MatPrat Pål Henrik Kristiansen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy