FJØRFE nr. 9 - 2021

20 * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid viser en netto kompensasjon på +1600 kr/årsverk (refe- ranse bruk 6) og på -2900 kr/årsverk (referansebruk 11). For konsumeggprodusenter vurderte forhandlingsut- valget utslaget til å være greit, og fant det derfor ikke nødvendig å øke husdyrtilskuddet for verpehøns. Da ville «overkompensasjonene» for referansebruk 6 blitt større, og andre produksjoner ville kommet dårligere ut. – For referansebruk 11 (fjørfekjøtt), skulle man gjerne kommet nærmere 0. Det var imidlertid ikke mulig, da vi ikke har eget husdyrtilskudd for kylling (eller kalkun). Å etablere en ny tilskuddsordning nå, var ikke mulig. Det må eventuelt gjøres i ordinære jordbruksforhandlinger, og må kanskje vurderes når vi skal finne en løsning for kompensasjon for høye strømpriser i jordbruksoppgjø- ret til våren, sier Anders Huus. – Kraftfôrbaserte produksjoner har spredeareal og husdyrgjødsel. Mange driver i kombinasjon med korn, jamfør referansebruk 6. Man trenger da noe mindre handelsgjødsel pr. dekar enn rene kornbruk. Totalt sett kommer man derfor ut tilnærmet i 0 med denne tilskuddsberegningen, avslutter Anders Huus. 12-18ukersunghøner leveresheleåret, LSLogLB. Kontakt oss for informasjon og tilbud. Vestbygd Hønseri, 8412 Vestbygd Tlf. 76 93 56 67 / 909 32 510 even@vestbygd-honseri.no www.vestbygd-honseri.no UTSLAG AV TILLEGGSAVTALEN PÅ REFERANSEBRUKENE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy