FJØRFE nr. 9 - 2021

17 WEB | NFL.NO * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid Bjørn Gimming startet med å takke alle som bidro med å sette landbruk, og landbruksløftet, på dagsorden inn mot Stortings-valget. Gimming påpekte at det norske folk stemte på endring i landbrukspolitikken, og at Bon- delaget skal bruke Stortings-flertallet til det beste for det norske folk. Regjeringsplattformen gir en helt ny mulighet, og nå må vi endre modus fra å «redde stum- pene» til å benytte handlingsrommet. Bondelaget har fått med alle de 5 punktene fra årsmøtet i juni i Hur- dals-plattformen, og plattformen har mange gode, offensive målsetninger. Nå begynner jobben med å realisere innholdet i de gode formuleringene. Plattfor- men viser et tydelig retningsskifte mtp. inntekter i jordbruket, tak på tilskudd, redusere kvotetaket, styrke Mattilsynet og veterinærdekning over hele landet. Bondelagets viktigste kampsak har vært, og skal fort- sette å være, bondens inntekt. I Hurdalsplattformen er inntektsmålet konkretisert både i form av «tetting av gapet til andre grupper i samfunnet» og at det skal sikres et riktig tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret. Bondens inntekt, markedet for landbruksvarer og økt verdiskapning var temaer som ble diskutert på dag 1 av Bondelagskonferansen. Erling Aas-Eng fra Bondelags- styret innledet en bolk om Inntektsløftet i landbruket. Gaute Lenvik fra Norsk Landbrukssamvirke hadde i sin BONDELAGSKONFERANSEN «HVORDAN BYGGE (BONDE)LAGET»? 28. - 29. oktober var 200 tillitsvalgte og gjester samlet i Sandvika for å diskutere politikk, fag og lagbygging. Bondelagskonferansen markerte også Bondelagets 125 års jubileum. Tekst: Margrethe Brantsæter Foto: Norges Bondelag presentasjon fokus på kraften i samvirke, og Eli Reistad orienterte om det pågående arbeidet i Inntektsutval- get. Representanter for NHO Mat og Drikke og NNN hadde en fellessamtale med Sigrid Hjørnegård om økt verdiskaping og sysselsetting fra jord til bord. De var innom temaer som kjedemakt, importvernet og grense- handel. Pressekonferansen fra resultatet av tilleggsforhandlin- gene ble vist på storskjerm. Det kom applaus fra salen da forhandlingsresultatet om 754 millioner kroner i kompensasjon ble kjent. Både landbruket og staten poengterte at dette er en delvis og foreløpig kompen- sasjon og at den må følges opp ytterligere i vårens jordbruksoppgjør. Se egen omtale på side 19-20. – Det finnes ikke en snekker i Norge som ikke får dekket inn sine økte kostnader. Vi har fått gjennomslag for at viktig prinsipp: at også bonden skal få fullstendig gjen- nomslag for sine øke kostnader, sa Egil Hoen, 1. nestle- der i Bondelaget, til Bondelagskonferansen. Sandra Borch (Sp) gjestet Bondelagskonferansen og gjorde sin første møteopptreden sommat- og landbruks- minister. Borch kommed en rekke lovnader om hvordan den nye regjeringen skal ta norske matprodusenter på alvor og viste til nøkkelpunktene i Hurdalsplattformen. Margrethe Brantsæter Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, under Bondelagskonferansen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy