FJØRFE nr. 9 - 2021

16 * FJØRFE 9 | 21 * TEMA | lagsarbeid INFORMASJON FRA NORGES BONDELAG, 19. november 2021: Aina Bratlie er fagsjef/advokat i Norges Bondelag og arbeider med forsikringer. Bratlie påpeker at i din private forsik- ring er det særlig relevant å sjekke om du har kjøpt følgende forsikringer, og hvilke vilkår som gjelder på følgende: • Driftstapforsikring som fjørfeprodusent • Tilleggsdekning: «kunde/leverandør»-dekning Hun minner om at ved pågående utbrudd vil forsikringsselskap mest sannsynlig innføre tegningsforbud av ny forsik- ring og utvidelse på eksisterende forsikring for de som er i det berørte området for utbrudd og/eller i hele landet. Bratlie forteller at den økonomiske dekningen handler både om den statlige erstatningsordningen som er rettighets- basert ordning for alle som får et pålegg om nedslakt/sanering fra Mattilsynet.( Les mer om denne ordningen på Bondelaget sin hjemmeside med link i margen). Finansiering ut over dette handler om hva man har kjøpt av private forsikringer i tillegg. Man får ikke dekket «både og», så det som dekkes av det offentlige får du ikke dekket av forsik- ringen din i tillegg. Man må søke den statlige erstatningsordningen først. Er du pålagt sanering så utløses offentlig erstatning, og det er de direkte utgiftene med tanke på saneringen som dekkes av det offentlige. På lik linje er det også pålegget fra Mattilsynet som trigger den private forsikringen, og denne kan da være med å dekke f.eks. drifts- tap dersom du har tegnet forsikring for dette. Dersom du er medlem i Bondelaget kan Bratlie, uavhengig av hvor du er forsikret, svare på forsikringsspørsmål å bistå med og tolke din konkrete forsikringsavtale. Ta kontakt med Aina Bratlie: Tlf.: 404 05 995 eller aina.bratlie@bondelaget.no SJEKK DINE FORSIKRINGSVILKÅR! Som du har sett er ordlyden i vedtaket som blir fattet av Mattilsynet med bakgrunn i «Matloven» avgjørende for om det utløser erstatning fra det offentlige eller ei, og/eller om din private forsikring blir avgjørende for den økonomiske dekningen du får. Er du usikker på hva du har dekning for i egen forsikring, bør du ta en gjennomgang av vilkårene. Ikke alle ser behovet for å ha forsikringsdekning for «alt som kan inntreffe», men det viktigste er uansett at du er klar over hva din egen forsikring dekker. Ikke sammenlign forsikringspris med naboen husk i så fall også å sam- menligne vilkårene nøye. Erstatnings- ordninger husdyr Du kan på Bondela- get sin hjemmeside finne mer informa- sjon om Med en Flingk BS spredeskuffe sparer du mye arbeid og strø ved innsett! Utviklet spesielt for spredning av sagflis, høvelspon, eller torv! Taggete valser som ogsa river opp baller med strø! Skuffene har en eller to vifter som sprer frem og 180º ut til sidene i en bredde på 4 - 8 meter avhengig av oljemengde/modell. 5 MODELLER: 900, 1 000, 1 500, 2 000 og 3 000 l Leveres med de fleste typer hurtigfester. Sommerro 22, 1798 Aremark Telefon 69 19 90 99 E-post: post@aramaskin.no KYLLINGHUS? GJØR STRØJOBBEN ENKLERE J R SE MER PÅ VÅRE NETTSIDER WWW.ARAMASKIN.NO VI LEVERER OVER HELE LANDET OG HAR GODE FRAKTPRISER BRUK PÅ KOMPAKT– ELLER FRONTLASTERLASTER! SPØR OM REFERANSER!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy