FJØRFE nr. 8 - 2021

7 WEB | NFL.NO * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | lagsarbeid POLITISK LOBBY Styret har kommet med mange ulike ideer til hvor- dan NFL i den neste Stortingsperioden kan få dialog med flest mulige politikere. Vi har ønske om å få til en «markering» så snart det nye Stortinget er satt. I løpet av de neste fire årene har NFL ambisjoner om å få til flere dialogmøter og fjøsbesøk med ungdomspartier og Stortingspolitikere. Vi skal fortsette å invitere politikere til FJØRFEDAGENE, både som deltakere og for å delta i debatt om viktige temaer for bønder i verdikjeden for egg og fjørfekjøtt. OPPLYSNINGSARBEID Det finnes mange gode og informative videosnutter som viser hvordan produksjon av kylling, egg, kalkun og and foregår, men trengs det ytterligere film-materi- ell? Styret ønsker at NFL skal ta en gjennomgang med alle som har utarbeidet videosnutter i senere tid for å se om det er behov for å utvide denne typen informa- sjonsmateriell. Styret ønsker også å undersøke om vi kan få linket til filmsnuttene på NFLs nettside. UTVIDELSE AV ADMINISTRASJONEN På tross av at styret bidrar så godt de kan, basert på «dugnadsånd», har administrasjonen lenge hatt for stor arbeidsbelastning. Som talerør for fjørfebøndene har NFL også lenge kjent på behovet for å rekruttere en medarbeider med mer formell kommunikasjons-kom- petanse. På styremøtet i august gav styret klarsignal for å utlyse en 1-årig prosjektstilling i 50 %. Ansettelses- komiteen består av Ingunn D. Øderud, Rune Aas, Mar- grethe Brantsæter og Karianne F. Ingerø. Stillingen er nå utlyst og har søknadsfrist 1. november, se forrige side. SISTE NYTT FRA STYREROMMET SAKER PÅNFL’S AGENDA I HØST NFL gjennomfører styremøter hver 6. uke. Så langt i høst har styret gjennomført ett fysisk møte og ett digitalt kveldsmøte. Her kommer en smakebit av sakene styret har behandlet i senere tid. Teskt: Margrethe Brantsæter & Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Bjørn Elvestad SAKER TIL NFL-STYRET? Husk at du som medlem har stor påvirkingskraft på hva styret i NFL arbeider med til enhver tid. Styret har tatt på alvor sakene som ble spilt inn på minihøring i mars, og disse har hovedprioritet nå i høst. Dersom du har saker du ønsker styret skal behandle, ta kontakt med en styrerepresentant, eller Margrethe. Du finner kontaktinformasjon til oss alle på side 55. KONKRETE SAKER SOM HAR HOVEDPRIORITET NÅ Styret har et tydelig mål om at NFL skal utrette mest mulig for alle våre medlemmer. For å effektivisere arbeidet har styret og administrasjonen delt seg inn i ulike arbeidsgrupper. Akkurat nå prioriterer arbeids- gruppene så jobbe med inntektsgrunnlag & referanse- bruk, takseringsreglene og differensiert omsetnings- avgift. Arbeidet med øvrige temaer som styret har fått innspill på fra medlemsmassen vil settes på agendaen så snart vi har kapasitet. I tillegg til løpende drift av organisasjonen har følgende saker også stor prioritet i administrasjonen og styret akkurat nå: • Ansettelsesprosess ny kollega • Oppfølging av lokallagsaktivitet • Planlegging og gjennomføring av Nordic Poultry Conference (NPC) 9. - 11. november • Planlegging av lokallagsledermøte 29.-30. november • Planlegging av FJØRFEDAGENE 10.-11. mars. Karianne Fuglerud Ingerø Margrethe Brantsæter Fra venstre Tone Steinsland, Karianne Fuglerud Ingerø, Trude Hegle, Jan Arne Broen, Ingunn Dalaker Øderud, Eirik Voll, Rune Aas, Kåre Vevik, Margrethe Brantsæter og Anne-Marie Løken. Odd Ingar Skei (1. vara) og Gunvor Nøkleby Hansen (kontoransvarlig) var ikke tilstede når bildet ble tatt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy