FJØRFE nr. 8 - 2021

* FJØRFE 8 | 21 * * FJØRFE 8 | 21 * 50 TEMA | statistikker Kilde klekketall: Landbruksdirektoratet Tekst & illustrasjon: Karianne F. Ingerø Klekking tom september siste år Hønebestanden som produserer egg til enhver tid basert på klekketallene ovenfor Klekketall fra Landbruksdirektoratet ovenfor halveres, da halvparten er hanekyllinger. Høye klekketall to til tre måneder per år er normalt og har bakgrunn i at det noen måneder faller 5 ukedager med klekking, mot normalt 4. Det trekkes 3 % som en gjennomsnittlig dødelighet på de klekte kyllingene frem til de kommer i produksjon. Hønekyllinger klekt i september 2021 er i produksjon etter 5 måneder, i februar 2022, som vi ser i diagram nedenfor. Hver måned har snitt på 4,33 uker. Diagrammet regner hønene som eggleggere fra 21,65 ukers alder. Før den tid er det lite eggmasse som produseres (5 måneder x 4,33 uker = 21,65 uker). Hønebestanden som produserer egg regnes frem til 78 ukers alder, en syklus på 13 måneders produksjon per høne. (78 uker-21,65 uker = 56,35 uker produksjon : 4,33 uker = 13 måneder produksjon per høne). Diagrammet viser hvordan hønebestanden, som til en hver tid er i produksjon, forandrer seg. Klekkeprognose for oktober 2021 er inkludert i diagrammet og er i produksjon i mars 2022. 21% redusert klekking av verperaser i september Det ble i september 2021 klekket 489 273 kyllinger av verperase, som er 21% under gjennomsnittlig klekking pr måned i 2020 (619 809). De tre siste måneder er det klekt 576 328 kyllinger i gjennomsnitt, noe som er 7% under gjennomsnittlig klekking pr måned i 2020. Prognose oktober 2021 er 523 000 kyllinger, 16% under gjennomsnittlig klekking pr måned i 2020 (619 809). I september 2021 ble det klekket 2,5 % bruneggverpere. Klekking av kylling til verperaser (hane- og hønekyllinger) de siste år sammenlignet med klekketall for 2021 KLEKKING VERPERASE HØNEBESTAND Utvikling i hønebestand som produserer egg til enhver tid - basert på klekketall 2020 - 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy