FJØRFE nr. 8 - 2021

38 * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | dyr og forskning Kjølbeinet er en forlengelse av brystbeinet hos flyvende fugler. Her festes flere muskler, blant annet de store brystmusklene. De siste årene har det vært mye inter- nasjonal forskning på kjølbein hos verpehøns. Flere utenlandske studier har avdekket at kjølbeinsbrudd er et globalt problem, forekomstene er svært høye og at bruddene finnes hos høner i alle driftssystemer. HVA ER SITUASJONEN I NORGE? «Velferdshøna» er et 4-årig forskningsprosjekt som startet opp i 2020. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke helse og velferd, også forekomst av kjøl- beinsbrudd, hos norske verpehøns. Prosjektet er ledet av Animalia og har deltakere fra husdyrnæringen og forskningsinstitusjoner både i Norge og utlandet. Datainnsamlingen og analysene er ikke fullført, så det er for tidlig å si noe om omfanget av kjølbeinsbrudd hos norske høner. Driftsformene og hybridene er nokså like i Danmark og Norge, og dette peker mot at de danske resultatene også kan være gyldige for Norge. Animalia og NMBU har tidligere undersøkt kjølbein fra ulike høneraser i Genbanken på Hvam. Denne under- KJØLBEINSBRUDD HOS VERPEHØNER DANSK STUDIE VISER HØY FOREKOMST En ny dansk studie viser at 85 prosent av verpehønene har brudd i kjølbeinet. Studien peker på at relativt små høner legger egg tidlig og at dette kan være en viktig årsak til kjølbeinsbrudd. Tekst: Käthe Elise Kittelsen Foto: Animalia Käthe Elise Kittelsen søkelsen viste varierende forekomst av kjølbeinsbrudd mellom rasene, fra ingen brudd til moderate forekom- ster. De samme undersøkelsene har også blitt gjort på jungelhøner, som er den opprinnelige fuglen som alle høner er avlet fra. Resultatene viste at kjølbeinsbrudd også finnes hos jungelhøns, men har lavere forekom- ster enn det den danske studien har avdekket. FLERE TEORIER OM HVORFOR BRUDD OPPSTÅR Det har blitt forsket mye på hvorfor hønene får kjøl- beinsbrudd, uten at det har blitt funnet klare svar. Mange forklaringer har vært lansert, som at hønene kræsjer med innredningen og at de er beinskjøre. Den danske studien er den første som tydelig peker på en sammenheng mellom hønas alder når hun begynner å legge og størrelsen på høna, samt størrelsen på egget. TROR BRUDDENE ER SMERTEFULLE Noen internasjonale studier har sett på atferd hos høner med og uten kjølbeinsbrudd. De viser at fugler med brudd bruker lengre tid på å hoppe ned fra en vagle eller bevege seg gjennom en hinderløype. Dette, sammen med kunnskap om beinbrudd hos andre arter, Palpering Palpering innebærer at en kjenner med fingrene for å finne ujevnheter og forand- ringer i kjølbeinetr. → Observasjon Det er ikke mulig å oppdage kjølbeins- brudd kun ved å observere hønene. →→

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy