FJØRFE nr. 8 - 2021

35 WEB | NFL.NO * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | dyr og forskning Animalia innkalte til fagdag om det nye økologiske regelverket 21. september. På møtet deltok 12 eggpro- dusenter i tillegg til rådgivere hos varemottakerne. Monica Stubberud, ansatt på hovedkontoret til Mattil- synet og ansvarlig for arbeidet med regelverk for økolo- gisk produksjon, presenterte de ulike endringene som kommer som følge av den nye EU-forordningen. I EU innføres det nye øko-regelverket fra 01.01.2022, men implementeringen i Norge blir noe forsinket grunnet at det først må tas inn i EØS-avtalen. Nøyaktig tidspunkt for når regelverket innføres i Norge er derfor foreløpig uvisst. Reglene som angår økologisk produksjon av egg og fjørfekjøtt er klare, så nå er diskusjonen hvordan man skal forstå og gjennomføre de nye reglene. HVA ER UENDRET I DET NYE REGELVERKET? Regler som angår karenstid, vagler, dyretetthet, reder og tilgang på dagslys forblir uendret. Maksimal flokk- størrelse på 3 000 høns videreføres også, og regelver- ket tillater å skille flokker ved netting. Norge er et av få land som benytter netting heller enn fast skille, men norske myndigheter klarte å argumentere for at det er bedre for dyra å kunne ha nettingskillevegger for blant annet å ivareta et godt ventilasjonssystem og strøkvali- tet i fjørfehuset. HVA ENDRES I DEN NYE EU-FORORDNINGEN? Det nye regelverket får blant annet konsekvenser for opp- deling av utearealer, bruksarealer, aviarhøyde og gluggeåp- ninger og for hva som blir lov å benytte som fôrråvarer. NYTT ØKOLOGISK REGELVERK HVILKE PRAKTISKE LØSNINGER ER MULIGE? I forbindelse med EU-forordningen for økologisk eggproduksjon, holder Animalia og Nortura på, i samarbeid med Debio og Mattilsynet, å kartlegge konsekvenser og å finne frem til praktiske løsninger som vil oppfylle regelverket. Kravene i EU- forordningen får vi ikke gjort noe med, men hvordan skal vi oppfylle dem? Tekst & foto: Margrethe Brantsæter Illustrasjonsfoto: Karianne Fuglerud Ingerø Thorbjørn Refsum, Animalia, Monica Stubberud, Mattilsynet og Sverre Rædergård, Nortura. Foto: Margrethe Brantsæter. Margrethe Brantsæter Det nye regel- verket får blant annet konsekvenser for oppdeling av utearealer. →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy