FJØRFE nr. 8 - 2021

28 * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | fôr og fôring I 2017 la EUs fremste eksperter frem ”Food from the Oceans ”. Hovedbudskapet var klart: «Den eneste bærekraftige måten å produsere betydelig mer mat og biomasse fra havet, er å høste og produsere sjømat som i snitt er fra et lavere trofisk nivå enn i dag. » Lavt trofisk nivå betyr lavt i næringskjeden. Her finner man planter og arter som spiser planter og plankton, og som ofte er mat til større dyr. I havet er tang og tare, østers, tunikater, blåskjell, kråkeboller og sjøpølser eksempler på lavtrofiske arter. Slike arter egner seg som mat, fôr eller kan foredles til en rekke produkter. DYRKING AV MAKROALGER Makroalger, også kalt tang og tare, deles videre inn i tre kategorier. Grønnalger, rødalger og brunalger. I Norge dyrkes i dag to arter fra brunalgene, sukkertare og butare. Taren blir satt ut på tau i oktober og høstes i mai, da er bladene blitt ca 1,5-2 meter lange. I dag blir hele planten brukt til dyrefôr og mat. Lavtrofisk havbruk er miljø- og klimavennlig. Makroalgene krever verken fôr, ferskvann, gjødsel eller sprøytemidler, og beslaglegger ikke landareal. Mange arter kan brukes til å gjenvinne næringsstof- fer som nitrogen og fosfor, binde karbon og samtidig restaurere havmiljøet. BEDRE DYREHELSE Mye tyder på at å tilsette fermentert tare i fôr til smågris, hindrer at grisen får problemer med diaré i overgangsfasen til fast føde. Hos drøvtyggere har det blitt målt nedgang i metangassutslipp ved å tilsette makroalger i fôret. Internasjonalt er det pågående DYRKING AV MAKROALGER FRAMTIDENS BÆREKRAFTIGE RÅVARE! I jakten på bærekraftige og lokale fôringredienser trenger vi kanskje ikke å gå så langt. Langs vår lange kyst dukker det nå opp flere og flere anlegg der det blir dyrket makroalger. I år ble det høstet vel 400 tonn dyrket tare som blir brukt til mat og fôr. Vi er i den spede start av et spennende nytt marint eventyr for Norge. Tekst: Marit Gjerstad, Norges Vel Marit Gjerstad forskning på makroalger tilsatt i fôr til fjørfe. The Seaweed Company som har base i Irland har som mål å utløse potensialet og kraften som er i makroalger. De har arbeidet med tare i flere år og gjennomfører et forskningsprosjekt der de blander inn makroalger i fôr til fjørfe. Prosjektet er ikke avsluttet, men Dr. Stefan Kraan kan dele noen resultater fra det første prøvear- beidet, (se faktaboks). Kraan sier at «vi tror at det er et stort potensial i makroalger som bioaktive ingredienser for å forbedre immunsystemet og tarmhelsen, noe som fører til maksimal ytelse» . EN NÆRINGSKLYNGE UNDER ETABLERING Norges Vel har hatt en satsing på alger og næringsut- vikling i Norge siden 2010 og er veldig fornøyd med ut- viklingen den unge næringa har hatt i Norge. Vi ser kun starten på en dyrking av lavtrofiske arter og Norges Vel heier videre på spennende bærekraftige initiativ i det marine element. I Norge har vi hatt to bedriftsnettverk som har jobbet med makroalger. Tidligere i år ble de to nettverkene slått sammen til Norwegian Seaweed Association og nå er nettverket blitt til en stor næringsklynge med 67 partnere som sammen vil bidra til å etablere en ny marin næring i Norge. Klyngeprogrammet Arena er for bedrif- ter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid. Næringsklyngen er satt sammen i et pentagon som består av nyetablerte bedrifter, veletablerte bedrifter, FoU og akademia, investorer og offentlige aktører. Sammen skal vi ta steg for steg for å lage en god grunnmur for en ny, marin næring. Fiskå Mølle er en av de veletablerte bedriftene i klyngen som jakter på norskproduserte og bærekraftige råvarer i dyrefôr. Fiskå Mølle er opptatt av å finne kortreiste råvarer som fungerer bra i fôrproduktene våre, og ingredi- enser fra lavtrofiske nivå er veldig interessant, sier Hilde Faaland Schøyen, fagsjef i Fiskå Mølle. Foreløpige resultater fra prosjektet til The Seaweed Company ved å tilsette makroalger i fôr til fjørfe: • Eliminering av bruk av antibiotika • 2 % økning i fôrkonverteringsfrekvens • 60 % lavere kassasjon • Den generelle helsen til kyllingene var bedre • Signifikant mindre bein- og sykdomsproblemer • De forventede resultatene innen bedret helse, velvære og ytelse ble bekreftet Arenaprogrammet • Eid av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet • Består av flere nivå, Arena, Arena Pro og Modne klynger • Arena-nivået varer i 3 år • Finansiering på kr 2 millioner årlig fra Innovasjon Norge

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy