FJØRFE nr. 8 - 2021

27 WEB | NFL.NO * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | næringsnytt – Akkurat nå sonderes det, men snart er de reelle regjeringsforhandlingene i gang. For oss i Norges Vel er det viktig å gi de ulike partiene innspill på hva vi mener bør vektlegges i den nye regjeringsplattformen. For oss handler mye om å få til et reelt grønt skifte innenfor flere av de områdene vi jobber med, sier kommunika- sjonssjef Leif-Arne Kristiansen i Norges Vel. Norsk matproduksjon på norske ressurser er grunn- leggende for det grønne skiftet og bioøkonomien. Selv med en liten andel dyrka mark har Norge gode forutsetninger for å spille en fremtredende rolle innen produksjon av mat, bioenergi og fiber. En fornyet og styrket satsing på mat- og landbruksområdet vil bidra til utviklingen av viktige bærekraftige framtidsnæringer for Norge. Videre ønsker vi å understreke viktigheten av å legge til rette for nye næringer og verdikjeder innen bioøko- nomien. Her vil vi også trekke frem marine næringer. Norge har en raskt voksende algenæring med et stort sirkulært potensial både innen mat og fôr. Det er blant annet internasjonal interesse for alger til mat fra den norske kysten, men næringen opplever hindringer i markedsarbeidet blant annet fordi alger ikke er definert som sjømat. (Se egen omtale om alger på side 32 -33) EN MAT- OG LANDBRUKSPOLITIKK FOR DET GRØNNE SKIFTET INNSPILL TIL NY REGJERINGSPLATTFORM Norsk Fjørfelag har medlemskap i Norges Vel og våre to organisasjoner har i senere år hatt jevnlig samarbeid. Norges Vel har klare forventninger til det grønne skiftet. For fjørfebønder er det avgjørende at det kommer bedre støtteordninger som tilrettelegger for omstilling til fornybare energikilder. Her følger et utdrag av Norges Vel sitt innspill til ny regjeringsplattform. Tekst & foto: Norges Vel – For oss handler mye om å få til et reelt grønt skifte innenfor flere av de områdene vi jobber med. Leif-Arne Kristiansen Kommunikasjonssjef Norges Vel HELE INNSPILLET For å lese hele inn- spillet, hold mobil- kameraet over QR-koden. NORGESVEL PÅPEKER I SITT INNSPILL BLANT ANNET AT REGJERINGEN BØR: Tilrettelegge virkemiddelapparatet for omlegging til fossilfrie og fornybare energikilder i landbruket, blant annet gjennom; • Doble Innovasjon Norges ramme for fornybar energi i landbruket, slik at flere får tilskudd til investerin- ger, utredninger og kompetansetiltak i solenergi. • Innføre en rettighetsbasert støtteordning til egenproduksjon av strøm i landbruket, der bønder kan få støtte til el-produksjon til driften og også få støtte til stasjonære batterier.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy