FJØRFE nr. 8 - 2021

21 WEB | NFL.NO * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | reportasjer ELVESTAD GÅRD Lillian og Bjørn Elvestad tok over gården Elvestad i 1990. Da hadde det ikke vært husdyrproduksjon siden 60-tallet. Bjørn mente det var riktig å ha husdyr, både for å ha flere bein å stå på og fordi husdyrgjødsel pas- set godt sammen med grønnsaksproduksjon på gården. – Vi startet med ammeku på 90-tallet, i det gamle fjø- set. Økonomien i produksjonen var ikke all verden og vi ønsket isteden en produksjon hvor Lillian kunne ta den daglige driften, siden jeg hadde fullt opp med grønn- sak- og kornproduksjonen. Valget falt etterhvert på verpehøns og i 2003 ble det sprengt tomt i en skogteig, et stykke bortenfor gårdstunet. Der hadde vi allerede bygd et redskapshus, så det passet fint å plassere også hønsehuset der, slik at vi ikke bygde på matjord. I et- tertid har det blitt en klynge med hus; to redskapshus, hønsehuset og en salgsbod for egenproduserte varer. I 15 år hadde vi innredede bur, men så kom veiskillet; skulle vi drive så lenge vi fikk avsetning på bur-egga, eller skulle vi bygge til frittgående og bli med videre, sier Bjørn. VALG OM Å OMSTILLE Ombygging hadde ikke vært aktuellt om det ikke var for at neste generasjon var interessert. Men sønnen Bjørn-Olav vil ta over gården og fortsette med eggpro- duksjon, og dermed ble det ombygging i 2018. Familien Elvestad har nå sitt 3. innsett med frittgående høner. ELVESTAD GÅRD GRØNNSAKS- OG EGGPRODUKSJON På Elvestad gård i Råde er det grønnsaksproduksjon og eggproduksjon. Nå er to generasjoner med i driften og de har bygd om til frittgående. Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø Sted: Råde, Østfold, Viken Familien Elvestad: Fra venstre Bjørn, Lillian og deres sønn Bjørn-Olav. Karianne Fuglerud Ingerø Elvestad gård i Råde: • Eiere Lilian og Bjørn Elvestad. Sønnen Bjørn-Olav har vært med i 50% stilling på gården siden 2018. • Hønsehuset fra 2003 ble bygd om til frittgående i 2018, med Natura Step fra Big Dutchman. • Montert varmegjenvinner fra Big Dutchman i 2020. • Gården har ca 200 da, men de forpakter også ca 800 da. Vært leverandør til Maarud siden slutten av 60-tallet og produserer potet på 340 da. Et mindre felt med matpotet som selges i gårdsbutikken. Hodekål på ca 30 da går til Nora surkål, Stabburet. Knollselleri på ca 10 da som levers til Grøntpakkeriet Øst som vasker, pakker og leverer til Bama. Kornproduksjon på ca 600 da. • Livkyllinger fra Oraug Kylling-oppdrett, fôr fra Råde Mølle/Fiskå Mølle og varemottaker er Nortura.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy