FJØRFE nr. 8 - 2021

16 * FJØRFE 4 | 21 * TEMA | reportasjer støtte jeg har fått og at banken hadde troa på meg og gjorde det mulig for meg å ta denne investeringen til 15 millioner. Jeg mener dette er en god investering og at kyllingproduksjon er en riktig satsning for fremtiden. GOD OVERGANGSPERIODE MED TIDLIGERE EIERE Martin skryter av de tidlige eierne, Odd Johan og Anita Ørka, og hvordan overgangsprosessen har blitt løst. – Selv om jeg har vært med pappa mye i kyllinghusa hjemme, og kunne en god del, så var driften her på Kings Broiler annerledes. Det var mye å sette seg inn i. De som eide det før har vært veldig greie med meg og det ble en veldig fin overgang. Jeg fikk flytte inn i bo- lighuset en måned før selve overdragelsen av gården, og var med i kyllinghusa hver morgen. Jeg fikk fulgt et helt innsett fra klargjøring, innsett av dyr og var tett på i de daglige rutinene. På den måten fikk jeg svært god opplæring i å drifte disse kyllinghusene. Helt på slut- ten av innsettet kjøpte jeg gården, så det var jeg som leverte dyra til slakt, forklarer Martin. – Det er en del rutiner som er spesielt i eldre driftsbyg- ninger. Det var en stor trygghet å ha de tidligere eierne med i starten, og de stiller fortsatt opp dersom jeg har spørsmål. De fortjener en stor takk for at de tok seg tida til å lære meg opp og at de mente jeg kan drive gården videre på en bra måte. Jeg kunne mye om kylling før jeg startet, men når man får ansvaret på egenhånd så lærer en så mye mer på veien. Jeg kan veldig, veldig mye mer om kylling nå, etter ett år som eier. FEM DRIFTSBYGNINGER På Kings Broiler er det i alt 5 driftsbygninger. På gården mottas det mellom 50.000-55.000 kyllinger per måned. To av slaktekyllinghusene ligger tett på gårdstunet. Her settes daggamle kyllinger inn og slaktes ut samtidig. De tre andre husa ligger litt tilbaketrukket i et skogs- holdt, og samme prosedyre følges der; de fylles opp og tømmes samtidig. – Nå settes dyr inn med en ukes mellomrom og dermed kjøres de også ut med en ukes mellomrom. Alle hus rek- ker å bli tømt for dyr og gjødsel før det blir klargjort og satt inn daggamle i de to første husa. Deretter har jeg en uke til klargjøring i de tre neste husa før dyra settes inn der igjen også. Det gir en god arbeidsflyt på gården. I overdragelsen av Kings Broiler fulgte det med utstyr som tidligere eier benyttet for å forenkle arbeidet og unngå mange tunge løft. – Hjemmefra er jeg vant til å ta ut torva for hånd og det tar lang tid. Her på Kings Broiler hadde de en vifte- sprederskuffe som settes på en minilaster. Når utstyret er desinfisert, tar selve arbeidet med å fylle torv fra kontainer og opp i sprederen, og spre ut torv, kun 15 minutter per hus. Dette er utstyr som er veldig arbeids- besparende og noe av det beste jeg har opplevd med Fem hus På Kings Broiler er det i alt 5 driftsbyg- ninger og dobbelt så mange siloer. Det er godt merket når man ankommer gården. Nye siloer Fire av fem kylling- hus har fått nye siloer. Opprinnelig var silo- ene plassert innendør. Kles om Arbeidet med å kle om fronten på alle kyllinghus er i full gang. Til jul vil alle kyllinghusene være ferdig oppdragert med nye servicerom og smittesluser. 430 000 kyllinger På gården mottas det mellom 50.000- 55.000 kyllinger per måned og det er en totalproduksjon på 430 000 kyllinger. Torv På gården brukes torv som strømate- riale, noe Martin har god erfaring med.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy