FJØRFE nr. 8 - 2021

15 WEB | NFL.NO * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | reportasjer MÅTTE GRIPE MULIGHETEN Martin Evju er oppvokst på gård i Rakkestad med slaktekylling, men ivret etter å finne og skape sin egen arbeidsplass. Da Kings Broiler i nabokommunen Eidsberg kom for salg høsten 2020, ønsket han å gripe muligheten. Det er ikke hver dag en gård med produk- sjonskapasitet på 430.000 slaktekyllinger blir tilgjenge- lig på det åpne markedet. – Jeg er oppvokst på gård med slaktekyllingproduksjon og har alltid vært interessert i gårdsdrift og dyr. Pappa (Lars Evju) har alltid vært flink til å ta meg med i drifta og lære meg opp og gi meg oppgaver. Det har lagt grunnlaget for at jeg følte jeg kunne satse på å kjøpe gård i så ung alder. Slaktekylling var en produksjons- form jeg kjenner godt til og som gjorde meg trygg på at jeg skal klare å drive en gård på egenhånd. – Da denne muligheten dukket opp så var det egent- lig ikke så mye å tenke på. Jeg er veldig glad for all KINGS BROILER KJØPTE GÅRD SOM 18-ÅRING Høsten 2020 kjøpte 18-år gamle Martin Evju, Kings Broiler. Snaut ett år senere er han godt i gang med sin 3-årige plan for utbedringer, for mer oppgradert og sikker drift. Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø Karianne Fuglerud Ingerø Martin Evju i ett av totalt fem kyllinghus han har på gården. Sted: Eidsberg, Indre Østfold, Viken Kings Broiler på Lislerud gård • Eidsberg, Indre Østfold • Eier Johan Martin Narvestad Evju, 19 år • Kjøpte gården for 15 millioner som 18- åring • Slaktekyllingproduksjon 430.000 per år • Skal følge en 3- årig utbedringsplan på alle driftsbygnin- gene, inklusive investering i flisfyr i 2022 • Inventar og utstyr fra Taramatic/Vencomatic • Fôrleverandør er Østmøllene, Fiskå Mølle • Varemottaker Nortura

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy