FJØRFE nr. 8 - 2021

12 * FJØRFE 8 | 21 * TEMA | lagsarbeid Margrethe og jeg fikk en flott mulighet til å møte mange viktige aktører i norsk landbruk. Det er viktig at NFL er til stede i slike fora og benytter muligheten til å fortelle om vår bransje og hva som er viktigst for våre medlemmer. På Lederkonferansen var første dag viet til diskusjon om ny regjering og hvilke muligheter det gir for norsk matproduksjon. I denne sammenheng forsøkte fore- dragsholderne å tegne et bilde av norsk matproduksjon fremover mot 2030. Etter spennende innledninger var det gruppearbeid og påfølgende diskusjoner i plenum. Arbeidet første dag førte til en egen uttalelse fra Le- derkonferansen til «ny regjering» - som samtidig satt i møter på Hurdalsjøen. Uttalelsen finner du på side 11. Det er helt klart at en samlet landbruksnæring har store forventninger til «Støre og hans gjeng». På Lederkonferansen fikk vi også en presentasjon fra Ola Grytten, professor på Handelshøyskolen. Han er oppnevnt til leder av inntektsutvalget som Regje- ringen har oppnevnt. Inntektsutvalget skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næ- ringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere. Innetektsutvalget består av ni oppnevnte deltakere og de skal levere en innstilling som NOU innen 1.juli i 2022. NFL vil før jul sende dem innspill om hva som er viktig for fjørfebøndene. Det blir spennende å følge arbeidet i tiden framover. NORGES BONDELAG LEDERKONFERANSEN Norges Bondelag inviterte til lederkonferanse på Gardermoen 29. - 30. september. Over 100 deltakere var samlet. Styret, ordførere og fylkesledere var på plass. Det var også representanter for samarbeidende organisasjoner, der i blant NFL. I tillegg var det foredragsholdere og andre gjester tilstede. Tekst: Ingunn Dalaker Øderud Foto: Karianne Fuglerud Ingerø Fra Norsk Fjørfelag var det styreleder Ingunn Dalaker Øderud og daglig leder Margrethe Brantsæter som deltok. Artivfoto. Ingunn Dalaker Øderud Leverer du egg til Den Stolte Hane, Tørresvik Eggpakkeri, Jonas H. Meling, Toten Eggpakkeri eller Roan Eggpakkeri? KLF tilbyr en sterkt rabattert rådgivingstjeneste, utført av Animalia. Ta kontakt med ditt eggpakkeri hvis du vil vite mer. C M Y CM MY CY CMY K eggrådgivning KLF - annonse ferdig 2021.pdf 1 16.03.2021 13:49:50 For info om hvem som sitter i Inntekts- utvalget og hva som er mandatet, hold mobilkamera over QR-koden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy