FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 9 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid Margrethe Brantsæter Karianne Fuglerud Ingerø AGENDA FOR STYRESAKER Det var en omfattende agende for det to dagers styremøtet hvor mye skulle luftes og drøftes. Noen av hovedsakene var: 1) NFL sitt arbeide i en uavklart koronasitasjon Hva kan vi som organisasjon bistå og bidra med for våre medlemmer? Å planlegge fysiske møter og aktivitet kan være krevende når man ikke vet fra dag til dag om dette er tilrådelig. På tross av situasjonen må NFL bistå sine medlemmer så godt som mulig. Vi har allerede gjennomført digitalt lokallagsledermøte (se egen omtale s. 14), i tillegg til at alle styremøter avholdes som normalt, men på digital plattform. Som matprodusenter har vi et ekstra ansvar så lenge pandemien pågår, men kan vi allikevel klare å være synlige og skape «sosial arenaer/aktivitet» for fjørfe- bøndene? Styret diskuterte saken, men arbeidet ble på ingen måte konkludert. NFL skal i nærmeste fremtid lage en plan/strategi både for styreaktivitet, lokallags- aktivitet og vurdere alternative løsninger for å kunne gjennomføre FJØRFEDAGENE som et mini-webinar. NFL skal avholde årsmøte 11. mars 2021, sannsynlig- vis som et digitalt årsmøte. Alle lokallag må også få avholdt sine årsmøter innen utgangen av februar, og administrasjonen vil fremover ha jevnlig kontakt med lokallagene digitalt. 2) Vervekampanjen NFL har i august hatt en vervekampanje på Facebook som har gitt et knippe nye medlemmer. Imidlertid må hovedarbeidet med å få flere medlemmer gjøres lokalt, hvor man har kjennskap til «naboen» som ikke er medlem. Styret diskuterte videre strategi i dette arbeidet og daglig leder vil i uke 38, 39 og 40 ha digitale møter med alle lokallag og ta en gjennomgang av deres bidrag. Se egen omtale om verving på s 12. 3) Styreinstruks Styret og administrasjonen har fra tid til annen blitt stilt spørsmål ved styremedlemmers habilitet, når de eksempelvis innehar flere verv i ulike landbruksorga- nisasjoner. Det er viktig å minne om at alle styrere- presentantene i NFL er valgt inn i form av at de selv er fjørfeprodusent, uavhengig av hvilke «hatter» de måtte ha i andre verv. Vi har oppdatert vår webside under «Styret» med den generelle styreinstruksen som gjelder i NFL, som er som følger: Styret i NFL består av representanter fra ulike produk- sjonsformer, fra ulike deler av landet, og med tilknyt- ning til både samvirke og private varemottaker. De er en viktig aktør på vegne av våre medlemmer og arbeider utelukkende for fjørfebondens interesser. Styremedlemmene i Norsk Fjørfelag er innforstått med NORSK FJØRFELAG STYREMØTE PÅNES PÅHEDMARKEN I august kunne endelig styret i Norsk Fjørfelag møtes til fysisk styremøte. Dette var første gang vi var samlet siden årsmøtet ble avholdt i mars, og nytt styre ble valgt. Det to dager lange møtet bød på gode diskusjoner i styrerommet, men også tre produsentbesøk på Nes. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø & Margrethe Brantsæter Foto: Karianne Fuglerud Ingerø & Ole Petter Riis Styremedlem Kjersti Kraabøl Dompidal og hennes mann Hans Olav Dompidal, i midten, stilte møterommet i sitt hønsehus til disposisjon første dag av styremøtet. Her fra omvisningen vi fikk om deres økologiske eggproduksjon (se egen omtale s. 29).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy