FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 7 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid IKKE BIDRA TIL SPLID DET ER INGEN TJENTMED! Reklamene til Rema 1000 setter følelser i sving og skaper «støy» i sosiale medier og kyllingprodusenter imellom. Tekst: Styret i Norsk Fjørfelag Foto: Karianne Fuglerud Ingerø Norsk Fjørfelag får tilbakemeldinger om at reklamen oppleves som «støtende». Husk at den polariseringen som nå pågår er på nivået over deg som produsent; den foregår mellom varemottakerne og kjedene, med god hjelp av Dyrevernalliansen. NFL sine medlemmer leverer kylling til alle de ulike varemottakerne. Du som produsent kan i svært liten grad påvirke hvilken varemottaker du leverer til og hvilken hybrid du har i huset. Du som produsent er prisgitt de valgene din varemottaker gjør - så ikke bidra til å skape splid dere produsenter imellom - det er ingen tjent med! Styret i Norsk Fjørfelag forstår at aktører ønsker å fremheve egne produkter, men henstiller til at fremtidig mar- kedsføring gjøres på en slik måte at det ikke skaper splittelse mellom fjørfebønder. UANSETT HVILKEN KYLLING DU HAR I HUSET KAN DU STÅ RAKRYGGET. VÆRE STOLT FORDI: • ALL kylling i Norge produseres under meget strengt regelverk • ALL kylling i Norge produseres i hht. Dyrevelferdsprogram, enstemmig vedtatt av hele næringen • ALL kylling i Norge har miljøberikelse som er vitenskapelig dokumentert å bedre dyrehelse og dyrevelferd • ALL kylling i Norge er regelverksfestet med færre dyr på kvm enn de fleste andre land • ALL kylling i Norge er narasinfri - som eneste land i verden • ALL kylling i Norge er garantert Salmonella fri - som et av få land i verden ... DETTE GJELDER SAKTE-, MEDIUM-VOKSENDE ELLER KONVENSJONELL KYLLING! NFL sitt budskap: NFL mener vi trenger mangfoldet fra hverdagskylling til premium/søndagskylling. Vi er for at forbrukerne skal ha valgfrihet. NFL mener at det daglige stellet, og måten du forvalter ditt kyllinghus på, er helt grunnleggende for at kyllingene skal ha det bra. Dette er uavhengig av om du har sakte-, medium-voksende eller konvensjonell kylling! Du gjør en viktig jobb! NFL er tydelige på dette budskapet i all vår kommunikasjon utad og i dialog med politiske partier.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy