FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 5 WEB | NFL.NO TEMA | leder K unsten å hvile er en del av arbeidets rutine har den amerikanske forfatteren John Steinbeck uttalt. Jeg håper at denne utgaven av FJØRFE kan gi deg påfyll mens du tar deg en velfortjent pust i bakken. Etter kun kommunikasjon via digitale plattformer møttes endelig styret og administrasjonen i Norsk Fjørfelag 25.-26. august. Dette var første gang det ble avholdt fysisk styremøte siden mars. På side 9 får du innblikk i noen av sakene som ble diskutert, blant annet NFL sitt arbeid under koronakrisen, forsøksaktivitet på Fjør- Forsk og handelsavtaler som gjør NFL svært bekymret for at det kan åpnes for mer import av fjørfeprodukter. Valgkomiteen deltok på møtet og fikk «kickstartet» sin jobb frem mot årsmøtet, se side 13. Vi besøkte også kylling- og eggprodusenter på Nes i Hedmark. Omtale fra økologisk eggproduksjon hos styremedlem Kjersti Kraabøl Dompidal, finner du på side 29. Medlemskontingenten som fjørfebønder betaler er NFL sin viktigste inntektskilde. Vi trenger flere fjørfebønder «på laget»», dersom NFL skal få utrettet enda mer enn vi gjør per i dag. Vi har i høst hatt en Facebook-kam- panje rettet mot potensielle medlemmer. Vår webside er oppdatert med informasjon om hva NFL gjør og argumenter for hvorfor alle fjørfebønder bør tegne medlemskap. Alle lokallagsstyrer blir i disse dager oppfordret til felles dugnadsinnsats i sin region. Men her kan alle, også DU, bidra. Vet du om en fjørfenabo, kunde eller venn som enda ikke har meldt seg inn? Oppfordre dem til å bli medlem i dag! Se egen omtale om verving på side 14. 14. juli ble det kjent at Felleskjøpet sitt anlegg på Lena stod i brann. Som eneste produksjonsanlegg av økolo- gisk fjørfefôr førte brannen til utfordringer for landets økologiske fjørfeprodusenter. Anlegget var kun ute av drift en begrenset periode, men det ble en vekker med tanke på sårbarhet. Vi tok en prat med markedssjef i Felleskjøpet, Trude Ulven. På side 25 deler hun sine tanker rundt sårbarhet og beredskap. LEDER EN PUST I BAKKEN? Margrethe Brantsæter Margrethe Brantsæter Daglig leder Norsk Fjørfelag De siste ukene har mange fjørfebønder satt ord på at de opplever kylling-reklamen til REMA 1000 som «stø- tende». NFL sine medlemmer leverer til alle varemot- takere, og vi tar verken parti med den ene eller andre kommersielle aktøren. NFL oppfordrer til å ikke skape splid dere produsenter imellom - det er ingen tjent med. NFL heier på alle fjørfebønder og mener det er positivt med mangfold av norskproduserte fjørfepro- dukter. Se egen uttalelse fra styret i NFL på side 7. Skal omdømmet til våre produksjoner bedres, har alle et ansvar for at budskapene vi kommuniserer gjør for- brukeren trygg på at landbruket i Norge har fokus på at alle husdyr skal ha god dyrevelferd. ¼ av forbrukerne tror at kyllingen i Norge har dårlig dyrevelferd. Kylling og verpehøns er blant dyreslagene som forbrukere flest får med seg mest negative oppslag om. Mer om resultatene fra en fersk forbrukerundersøkelse fra MatPrat står omtalt på side 21. Har du ennå ikke benyttet deg av å få digital tilgang til FJØRFE? Medlemmer og abonnenter kan logge seg inn via nfl.no/fagbladet-fjorfe og lese FJØRFE på nett- brett, mobil eller PC. Ta kontakt med administrasjonen slik at vi får registrert korrekt e-post på deg - så kan du få logget inn allerede i dag! Husk at fredag 9. oktober markeres Verdens Eggdag. Håper du får en pust i bakken og kost deg egg-stra den dagen! NFL heier på alle fjørfebønder og mener det er positivt med mangfold av norskproduserte fjørfeprodukter. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy