FJØRFE nr. 7 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 7 | 20 * 41 TEMA | statistikker Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2020* Egg 66 600 + 1% 450 ** 66 600 + 1% + 500 520* *) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020. **) Forutsetter i prognosen en import på 450 tonn egg i 2020. PROGNOSEN FRA TOTALMARKED KJØTT OG EGG FORTSATT OVERDEKNING AV EGG Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands. For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet. Vi har erfart at særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel påvirker salget i stor grad. Behov utover norsk produksjon dekkes igjennom import. Kilde: Totalmarked Kjøtt og Egg Foto: Karianne Fuglerud Ingerø P rognosen for året 2020 viser et overskudd på 700 tonn egg. Overskuddet er håndtert med førtids- slakting og noe produksjon av miljøfôr. Også salget av egg i dagligvaremarkedet har økt som følge av tiltakene i samfunnet. For 2021 viser prognosen et noe økende overskudd av egg. Overdekningen er prognosert til om lag 1 700 tonn. Salget er i prognosen forutsatt å gå marginalt ned fra et godt salg i 2020. – Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i egg- sektoren, sier Ole Nikolai Skulberg, Direktør i Totalmar- ked kjøtt og egg. Prognose 2020 - per september 2020 Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2021 Egg 67 100 + 1% 450 * 65 800 + 0% + 1 700 *) Forutsetter i prognosen en import på 450 tonn egg i 2021. Prognose 2021 - per september 2020

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy