FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 38 TEMA | for og foring Kalkunnæringen jobber mot at all kjøttproduksjon av kalkun skal foregå uten systematisk bruk av koksidio- statika i kraftfôret innen 2022. For å lykkes med dette er vi avhengig av et godt opplegg rundt både kraftfôr, og røkt og stell som hjelper kalkunen gjennom den kritiske fasen for oppblomstring av koksidier. SMÅ PARASITTER KAN GJØRE MYE UGAGN Koksidiostatika har vært tilsatt kraftfôret for å hin- dre oppformering av noen små parasitter som kalles koksidier. Disse kan gi sykdommen koksidiose eller skade tarmen slik at bakteriesykdommer som nekrotisk enteritt (NE) oppstår. Den kritiske perioden for NE hos kalkun er fra 28 dagers alder til rundt dag 60. Når man ikke bruker koksidiostatika i denne perioden må man jobbe enda mer med forebyggende tiltak. Kraftfôret må designes og brukes slik at det bidrar til god tarmhelse. GODT GJENNOMARBEIDET KONSEPT Det ligger mye arbeid bak konseptet som Felleskjøpet har utviklet for produksjon av koksfri kalkun. Helt siden 2017 har vi jobbet med å komme fram til et best mulig kraftfôr for kalkun uten koksidiostatika. Vi har gjen- nomført både småskala og fullskala fôringsforsøk i kommersiell produksjon. Forsøk og utprøvinger under norske forhold gir oss trygghet om at konseptet funge- rer under de helse og miljøforholdene vi har i Norge. HELHETLIG FÔRPROGRAM OG VEILEDNING Vi har sett at for å lykkes med den koksfrie produksjonen er man nødt til å ha både et kraftfôr som fungerer og gode rutiner for røkt og stell. Fôrprogrammet må gi bon- den mulighet for å styre tilveksten og stimulere god tarm- funksjon. Vi erfarer også at andre tiltak utover fôringen er svært viktig for å beholde en frisk og fornøyd kalkunflokk. Eksempler på slike tiltak er å holde riktig temperatur og fuktighet i huset, og å stimulere aktiviteten ved å gi krås- stein og lucernehøy. Derfor har vi sammen med kundene våre jobbet fram en helhetlig veiledning rundt både fôrprogram og tiltak som sikrer god tarmhelse. MER KREVENDE PRODUKSJON UTEN KOKSIDIOSTATIKA Produksjon av kalkun uten koksidiostatika vil kreve at bonden i høyere grad, enn tidligere, jobber med forebyggende tiltak og lærer å lese og tolke de signaler kalkunene sender. Under arbeidet med å utvikle kraft- fôr og konseptet for koksfri produksjon har vi lært at kalkunene signaliserer utfordringer, ved lyd og adferd, før forstyrrelser utvikler seg til f.eks. økt vannopptak, bløt avføring og vond lukt. KOKSFRITT KRAFTFÔR TIL KALKUN SO FAR, SO GOOD Felleskjøpet Agri har nå tilbudt kalkunfôr uten koksidiostatika i ett års tid. Det har vært et kontinuerlig utviklingsarbeid med søkelys på topp produksjonsresultater samtidig som kalkunens tarmhelse ivaretas. Vi har nå et fôrprogram og brukerveiledning som fungerer. Tekst: Walle Løwgren og Victoria Bøhn Lund, Felleskjøpet Agri Foto: Karianne Fuglerud Ingerø & Petter Nyeng Walle Løwgren Victoria Bøhn Lund Rikelig med sysselsetting har også stor betydning for kalkunenes trivsel.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy