FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 36 TEMA | dyr og forskning Hovedmålet med kurset «God plukking av fjørfe for plukkere» er å sikre fuglenes velferd under plukking og avliving, enten avlivingen er på gård eller på slakteri. Kurset dekker både manuell og maskinell plukking og fjørfeartene slaktekylling, and, kalkun og verpehøns. Visuelle virkemidler brukes mye i kursinnholdet siden de som plukker kan ha mange ulike nasjonaliteter. – Kurset er ikke obligatorisk. Det er opp til varemot- takerne hvilke krav de stiller til sine underleverandører. Men å utdanne plukkere med blikk for og forståelse av fuglene og deres behov er det viktigste næringen kan gjøre for å sikre fuglenes velferd under plukking, uansett plukkemetode, sier spesialveterinær i Animalia, Käthe Kittelsen. Kurset «God plukking av verpehøner for eggprodu- senter» er innrettet spesielt mot eggprodusentene for å bidra til å tydeliggjøre deres rolle i forbindelse med plukking av verpehøns. Kurset tilfredsstiller kravet i Dyrevelferdsprogrammet for verpehøns som ble innført fra 1. januar 2020. Det gir god oversikt over eggprodu- sentens ansvarsområder og kritiske punkter i plukke- prosessen. TRANSPORTKURS HAR BLITT DIGITALT Alle dyretransportører skal ha kompetansebevis utstedt av Mattilsynet. For å kunne søke om kompetansebevis, må sjåfører og ledsagere som arbeider med fjørfetran- sport ha bestått Animalias transportkurs. Tidligere har dette vært arrangert som et dagskurs. Nå er det gjort FJØRFENÆRINGA FLERE DIGITALE KURS Animalia har laget to kurs om plukking og et transportkurs rettet mot fjørfebransjen for å bidra til god dyrevelferd i disse prosessene. I tillegg har kurset Dyrehelse og smittevern en egen fjørfemodul. Alle kursene er digitale slik at de kan gjennomføres uavhengig av tid og sted. Tekst: Tone Sundhagen, fagsjef kurs og opplæring, Animalia Foto: Animalia Alle kursene er digitale slik at de kan gjennomføres uavhengig av tid og sted. Tone Sundhagen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy