FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 35 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning Hva vet vi om hvordan norske kyllinger har det? – Vi kan måle hvordan dyra har det ved å registrere dyrets miljø eller dyret selv, ved hjelp av såkalte dyre- velferdsindikatorer. For å få et godt bilde av dyrets vel- ferd, bør flere velferdsindikatorer sees i sammenheng, gjerne over tid, sier etologen og forklarer: – På gården registrerer bonden daglig punkter som er viktig for dyrevelferd, som fôr- og vannforbruk, tildeling av miljøberikelser, antall syke eller døde dyr med mer. I tillegg er alle norske kyllingbønder med i et dyrevel- ferdsprogram som blant annet krever at alle skal ha minst to årlige helseovervåkningsbesøk av veterinær. Veterinæren går grundig igjennom flokken med et ekstra øye på dyras velferd, bondens drift og resultater. Alle kyllingflokker blir også vurdert for tråputeskader på slakteriet, og ved økning i antall tråputeskader må bonden ha færre kyllinger i neste flokk, forteller hun. – Registreringen av disse velferdsindikatorene på gården, under transporten og på slakteriet gjør at vi vet mye om hvordan norske kyllinger har det, opplyser kyllingeksperten. Hvilken betydning har kyllingrasen for dyrevelferden? – Nye, utenlandske studier som har sammenlignet ulike kyllingraser viser blant annet at raser som vokser saktere er mer aktive, har bedre beinhelse og min- dre muskelskader enn raser som vokser raskere. Det påvirker dyrevelferden positivt. Vi må samtidig huske på at rase bare er en av mange faktorer som påvirker hvordan dyrene har det. Bondens rutiner og miljøet i kyllinghuset er uansett grunnleggende, uavhengig av rase, fastslår hun. For å få et godt bilde av dyrets velferd, bør flere velferds- indikatorer sees i sammenheng, gjerne over tid. » – Så lenge du kjøper norske kyllinger kan du være sikker på at den er produsert på en gård hvor produksjonen er nøye regulert og dokumentert. Registreringen av velferdsindika- torene på gården, under trans- porten og på slakteriet gjør at vi vet mye om hvordan norske kyllinger har det. » Hva bør jeg tenke på hvis jeg ønsker å være sikker på at kyllingen jeg kjøper har levd under gode forhold? – Så lenge du kjøper norske kyllinger kan du være sikker på at den er produsert på en gård hvor produk- sjonen er nøye regulert og dokumentert. Alle nor- ske slaktekyllinger har tilgang på lekeobjekter som imøtekommer kyllingenes naturlige atferdsbehov og får tilsyn av bonden flere ganger daglig. I tillegg gir det norske regelverket mer plass til kyllingene sammenlig- net med europeisk regelverk. Guro Vasdal, utdannet etolog og ansatt som prosjektleder i Helsetjenesten for fjørfe i Animalia.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy