FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 25 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt Hva vet dere om årsaken til brannen på Lena i juni? – Mandag ettermiddag, 13. juli, ble det oppdaget ulme- brann i en råvaresilo. Brannen startet som varmeutvik- ling i en råvarecelle med solsikkekakemel. Brannmann- skap fikk kontroll på brannen og sammen med ansatte drevet etterarbeidet. I den forbindelse oppstod det en støveksplosjon med påfølgende brann natt til tirsdag. Tre personer ble skadd, blant de skadde var det to ansatte i FKA. – Store brannmannskaper arbeidet med å få kontroll på brannen og på grunn av eksplosjonsfare ble det opprettet en 100 meter sikkerhetssone rundt ska- destedet. Hele avdelingen ble stengt som følge av eksplosjonsfaren. Dette medførte at anlegget ikke var leveringsdyktig. Hvor stor konsekvens har brannen fått? – Det ble driftstans på anlegget og en umiddelbar stans i utkjøring av fôr fra Lena. Brannen medførte ska- der på utstyr i kraftfôrproduksjonen som det tok noe tid å sette i stand. Selve møllebygget ble skadet. – Det var spesielle behov for skadesanering i høyden og behov for spesialkompetanse høyt og lavt i hele anlegget. Det var synlige skader på gulv som har løftet seg over to siloceller. Gulvet er konstruert for å gi etter ved en eventuell trykkøkning, og dette har fungert etter intensjonen. Dette måtte repareres. I tillegg var det behov for opprydding og rengjøring av fabrikklokale etter brann- og vannskader. – Alle økologiske fjørfe- og svineprodusenter ble berørt av brannen. Produsentene ble oppfordres til å søke om tillatelse for bruk av konvensjonelt kraftfôr. Hvor mange har hatt behov for å søke dispensasjon? – Vi var opptatt av å forsikre alle produsenter at de ikke måtte bekymre seg for at dyra deres ikke skulle få fôr eller at de ikke skulle få karenstid på levering av sine produkter. ØKOLOGISK FÔRLEVERANSE BRANNEN PÅ LENA 14. juli brant det på Felleskjøpets anlegg på Lena i Østre Toten. Som eneste produksjonsanlegg av økologisk fôr til fjørfe og svin, har brannen naturlig nok ført til utfordringer for landets økologiske produsenter. Vi tok en prat med markedssjef i Felleskjøpet, Trude Ulven, om situasjonen og tanker rundt sårbarhet og beredskap i fremtiden. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø Foto: Felleskjøpet Agri SA Karianne Fuglerud Ingerø Felleskjøpets anlegg på Lena brant i sommer. Som eneste produksjonsanlegg av økologisk fôr til fjørfe og svin, har brannen ført til utfordringer for landets økologiske produsenter. Alle økologiske fjørfe- og svine- produsenter ble berørt av brannen. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy