FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 21 WEB | NFL.NO TEMA | næringsnytt Opplysningskontoret for egg og kjøtt, bedre kjent som MatPrat, kartlegger regelmessig hva norske forbrukere mener om norsk matproduksjon. Det har skjedd store endringer i forbrukers oppfatning av dyrevelferd de siste ti årene, forteller direktør Dag Henning Reksnes. – Kylling er det dyreslaget hvor flest forbrukere tror dyrevelferden er dårlig, tett etterfulgt av verpehøns og oppdrettslaks. For kylling har det vært pekt på dyre- velferdsutfordringer i mange år, men det er også her vi ser at det er gjort mest fra bransjen, produsenter og handelen. Det er nok en sterkt medvirkende faktor til at andelen som ikke tror de norske kyllingene har det bra er lavere nå enn før, forklarer han. – Men fortsatt tror ¼ av forbrukerne at dyrevelferden hos kylling er dårlig. – Generelt ser vi at forbruker har høyere tiltro til at beitedyrene har det bra, mens man er litt mer skeptisk til hvordan innedyrene har det, tilføyer han. DYREVELFERD ENGASJERER Det er ikke noen tvil om at dyrevelferd er emosjonelt engasjerende, og norske forbrukere tar det som en selvfølge at dyrene skal ha det bra. – Forbrukere flest har høy tillit til landbruket, og de fleste stoler på at det norske landbruket sørger for at dyrene lever under gode forhold. Vi ser også at HVORDAN DYRENE HAR DET 6 AV 10 VIL HA STRENGERE REGLER Norske forbrukere har høy tillit til det norske landbruket. Men flere og flere er usikre på hvordan de norske produksjonsdyrene egentlig lever. Kylling og verpehøns er blant dyreslagene som forbrukere flest får med seg mest negative oppslag om, viser MatPrats undersøkelser. Tekst: Marthe Helene Bogerud, Kommunikasjonsjef MatPrat Foto: Tommy Ellingsen & MatPrat Marthe Helene Bogerud – For kylling har det vært pekt på dyrevelferdsutfordringer i mange år, men det er også her vi ser at det er gjort mest fra bransjen, produsenter og handelen. Dag Henning Reksnes, direktør i MatPrat. Flere og flere forbrukere er usikre på hvordan de norske produksjonsdyrene egentlig lever.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy