FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 20 TEMA | leserinnlegg • Politikk er det muliges kunst • Politikk er å ville noe og sette dagsorden • Politikk er å drømme om det ideelle og kjempe for sine saker Jeg irriterer meg fortsatt over at Storting og Regjering ikke kan bidra med enkle grep som vil bedre hverdagen for norske bønder, og spesielt fjørfenæringene. I første rekke tenker jeg på noe så enkelt som avtaletil- legg også innenfor betingelsene om mottaksplikten. Nyetablerere de siste årene får ha meg unnskyld, men dere lemper kostnadene over på hele næringen når dere med garanti om mottak hos Nortura, har bygget nye hønsehus det ikke er behov for. Uansett hva du starter med av næring, er markedsadgang og sikkerhet for å få solgt produktet ditt, helt avgjørende. Med f.eks. 2 kr i avtaletillegg for egg ville nye produsenter neppe fått med seg bank på finansiering hvis en ikke kunne legge fram avtale om sikker levering til full pris. Dessverre har ikke Staten vært villig til å være med på et opplegg som bidrar til innfasing av nye produ- senter i takt med behovet for mer egg. I stedet koster etableringene alle eggprodusentene dyrt for å betale for nedslakting av høner i sin beste alder og lagerkost- nader. Pluss unødvendig administrering av tiltak for å oppnå markedsbalanse. Dette kan nå endres gjennom forslaget om differensi- ert omsetningsavgift. Det vil være et viktig skritt i riktig retning for å gjøre omsetningsavgiften til hva det er tenkt å være; et verktøy for å sikre forutsigbarhet og trygg økonomi i næringen, og ikke bare noe dagligvare- bransjen og forbrukerne har glede av. På meg virker jordbruksforhandlingene mest som et styringssystem for å sikre forbrukerne nok norsk mat så billig som mulig. Dette tungrodde systemet har verken evnen eller vilje til å gi kompensasjon for store kostnads- økninger styrt av det som skjer i verden. Råvareprodu- sentene kommer alltid dårligst ut, uansett bransje. Norsk landbrukspolitikk er gjennomgående avhengig av politisk styrt planøkonomi og markedskreftene. Kylling og kalkun er unntakene, og der styres heldigvis nyetableringen bedre. Det skal så lite til for at økonomien til våre bønder kan bedres, og den kampen må Fjørfelaget aldri gi opp. Et produkt fra Hovde Hønseri Bestilles via www.tuppeline.com Alle fjørfebønder bør jo ha Tuppeline-serien!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy