FJØRFE nr. 7 - 2020

WEB | NFL.NO * FJØRFE 7 | 20 * 19 TEMA | leserinnlegg Inspirert av endelig et fornuftig vedtak om å gi fjørfe- bøndene et ekstra påslag for å dekke merkostnadene til økte fôrpriser, etter godt arbeid fra Fjørfelaget, griper jeg til tastaturet for en siste hilsen fra en tidligere sty- releder. Nå har jeg, som pensjonist, sagt opp medlem- skapet i NFL i forvisning om at framtiden ser god ut for fjørfenæringene. Det varmet godt i hjertet da fFørfelaget for noe år siden fikk fullverdig status som medlem i representantskapet til Norges Bondelag. Mange av oss vet at det var ingen selvfølge. Vi husker godt hvordan sentrale personer i Prior - og Bondelaget - bevisst holdt Fjørfelaget utenfor for ikke mer enn 10-12 år siden. I dag har Norsk Fjørfelag en helt naturlig plass som talspersoner både faglig og politisk. Skulle bare man- gle. Fjørfeet er en store og viktig næring selv om antall utøvere ikke kan måle seg med andre landbruksorgani- sasjoner. Men, fortsatt er dere for beskjedne. Ingen når opp mot topp 100 i rankingen Nationen har av de med mest innflytelse i norsk landbrukspolitikk. Dyktige tillitsvalgte og ikke minst flinke, arbeidsomme ansatte i ledelsen, setter dagsordenen. Det var en stor anerkjennelse i første rekke personlig, men også til hele næringen, da en våre fremste talspersoner de siste årene, Tone Steinsland, ble valgt inn i konsernstyret i Nortura. Og vi må ikke glemme vår dyktige leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, som jeg har hatt gleden å bli kjent med, og jobbet sammen med i Prior/ Nortura-systemet i mange år. Vi startet med kylling samme året. Vi er heldig som har hatt, og har, daglige ledere som virkelig går foran med bredt engasjement. Og ikke minst et godt fagtidsskrift som informerer og bringer faglig kunnskap til medlemmene. Fjørfe blir lest av mange andre også, bl.a. i departementet, på NMBU og andre som vil holde seg ajour med næringen. LESERINNLEGG FJØRFELAGET VISER RETT VEI Allting har sin tid. Personlig har jeg nylig kommet inn i NAV-systemet, som pensjonist, og kan roe ned litt. Tror jeg. Får fortsatt lov til å ta kyllingrunden en gang imellom og være med å vaske mellom innsettene. Ny generasjon står imidlertid klar til å overta de oppgavene. David Koht-Norbye, tidligere styreleder i NFL Foto: Privat Tidligere styreleder i Norsk Fjørfelag, David Koht-Norbye, overlot driften av kyllinghuset til neste generasjon i 2011, og nå er barnebarn klare til å overta avløserrollen. David Koht-Norbye

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy