FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 16 TEMA | lagsarbeid ORGANISASJONSBYGGING TEAMS-MØTE FOR NFLS TILLITSVALGTE Etter måneder uten fysiske møter, ønsket NFL å benytte digitale møter for å styrke arbeidet i lokallagene. Vi avholdt et TEAMS møte for å gi påfyll til de tillitsvalgt - også i koronaens tidsalder. Tekst: Margrethe Brantsæter TEAMS-MØTE 1. JULI Onsdag 1. juli var representanter fra 9 av 11 lokallags- styrer samlet i TEAMS-møte, i tillegg til NFL-styret og valgkomiteen. I møtet deltok tillitsvalgte fjørfebønder fra Andøya i nord til Arendal i sør. Det var god balanse mellom produsenter som leverer til samvirke og private aktører og fra ulike ledd i verdikjeden for egg, kylling, kalkun og and. Deltakerne hadde varierende fartstid som fjørfeprodusent, NFL-medlem og/eller NFL-tillitsvalgt. I møtet orienterte vi om NFLs aktivitet første halvår. Alle tillitsvalgte er viktige ambassadører som skal være godt informert om alt NFL gjør for å ivareta våre med- lemmer i hele landet. I møtet kunne de tillitsvalgte stille spørsmål og gi tilba- kemeldinger til NFL-styret og administrasjonen. HER ER NOEN AV SAKENE DET BLE ORIENTERT OM: 1) Positiv start på året Våren startet med vårt høydepunkt, FJØRFEDAGENE, som ble en kjempesuksess med rekordmange deltakere og svært gode tilbakemeldinger. Vi i NFL er svært takk- nemlige for at FJØRFEDAGENE lot seg gjennomføre kun en snau uke før Norge gikk i lockdown. En annen gladsak er at administrasjonen og styret stadig oftere blir kontaktet og koblet på viktige saker - både av dere medlemmer og andre aktører i næringen. Folk ser verdien av jobben vi i NFL gjør, og det er moti- verende for videre arbeid! Facebook-siden til Norsk Fjørfelag har snart 1.200 følgere. Stadig flere «liker og deler» innleggene, slik at NFL sitt arbeid og budskapet når flere. Dette er bra! Basert på NFLs aktivitet denne våren er det stadig flere fjørfebønder som har tegnet medlemskap og som ser verdien av NFLs arbeid. Målet vårt er at innen 2020 skal vi ha økt medlemsoppslutningen ytterligere - for sammen står vi sterkere. 2) Jordbruksforhandlingene Arbeidet med NFL sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger ble kick-startet på lokallagsledersamlingen høsten 2019. Der gav Anders Huus (Norges Bondelag), Kjersti Hoff (Småbrukarlaget) og Sigurd Siem (Landbruks- og Matdepartementet) oss innføring i hva som hører hjemme i jordbruksforhandlingene, og hvilke temaer som må tas i andre politiske settinger. NFL sammenfatter et felles innspill, basert på hva som meldes inn fra tillitsvalgte i lokallagsstyrene og arbeidet som legges ned på lokallagsledersamlingen. Styreleder og daglig leder i NFL deltok i februar i inn- spillsmøter både hos Bondelaget og Småbrukarlaget. At vi fikk avholdt møte med Småbrukarlaget kan ha påvirket at økt kornpris i år, i motsetning til tidligere, ble 100 % nedskrevet. NFL utvider stadig sitt nettverket med nyttig samtalepartnere. At lokallagsstyrene i NFL overrekker og presentere inn- spillene til sine lokale Bondelag og Småbrukarlag har stor verdi, og øker muligheten for at fjørfebøndenes interesser ivaretas i jordbruksforhandlingene. Takk til alle dere tillitsvalgte som legger ned betydelig innsats lokalt. Da resultatet av jordbruksavtalen ble kjent, fikk NFL medieomtaler i Nationen og på Landbruk24. 3) NFLs arbeid under koronapandemien NFL er svært opptatt av produsentøkonomi. Da koronapandemien traff oss, valutakursen stupte og fôrprisen økte, var NFL raskt på banen. Rekordmange medlemmer tok kontakt, i tillegg til at NFL sendte ut spørreundersøkelse og hadde dialog med lederne for produsentlag og foreninger over hele landet. NFL synliggjore hva økning i fôrpris ville medføre i praksis gjennom verdikjedene for fjørfekjøtt og egg, dersom signalene om en ekstraordinær prisøkning på kraftfôr ble realitet. Margrethe Brantsæter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy