FJØRFE nr. 7 - 2020

TEMA | lagsarbeid * FJØRFE 7 | 20 * 14 Hvorfor medlem? • NFL jobber for rammevilkår som sikrer sunn bonde- økonomi og god dyrevelferd! • NFL er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for alle som driver ervervsmessig fjørfehold. • NFL organiserer fjørfeprodusentene uavhengig av varemottaker og produksjonsform. • NFLs formål er å ivareta og arbeide for medlem- menes næringspolitiske, økonomiske og faglige interesser. VERVEKAMPANJE PÅ JAKT ETTERGULLEGGET? Vervekampanjen høsten 2020 ble startet med en kampanje på Facebook rettet mot potensielle medlemmer. Nettsiden er oppdaterte med informasjon om hva NFL gjør og hvorfor alle fjørfebønder i Norge bør tegne medlemskap slik at de «er med på laget». Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø & Margrethe Brantsæter NFL sitt arbeid Holde mobilkamera over QR-koden. Da får du tilgang til bildefremvisning og informasjon om NFL sitt arbeid for fjørfeprodusentene. VERVEKAMPANJE - ALLE KAN BIDRA Nå står mer tradisjonell verving for tur. Alle lokallags- styrer blir i disse dager oppfordret til å gjøre en felles dugnadsinnsats ved å kontakte potensielle medlemmer i sin region. Har DU «fjørfenaboer», samarbeidspartnere eller ven- ner som enda ikke har meldt seg inn? Hvis «ja» - bør du oppfordre dem til å bli medlem i dag. For at NFL skal ha økonomi til å utrette enda mer for deg som fjørfe- bonde, er vi avhengig av at så mange produsenter som mulig blir med «på laget». Hvor mange ny NFL-med- lemmer klarer du å verve i høst? Noen lokallag har allerede nesten 100 % oppslut- ting, mens andre lokallag kun har drøyt 50 %. Forrige vervekampanje, høsten 2018, resulterte i 4 % økning i medlemstall på landsbasis. Resultatet av årets kampanje, og hvem som kåres som super-ververe avsløres i FJØRFE i desember. Vi er forventningsfulle og spente på hvor høy oppslutning vi får av høstens kampanje - målet er å nærme seg 100% medlemsoppslutning! Margrethe Brantsæter Karianne Fuglerud Ingerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy