FJØRFE nr. 7 - 2020

* FJØRFE 7 | 20 * 13 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid TIPS VALGKOMITEEN I NORSK FJØRFELAG! Valgkomiteen har stor innflytelse på hvilken retning Norsk Fjørfelag skal ta ved å sikre kandidater som sørger for at NFL forblir en aktiv, robust og fremoverlent organisasjon. Valgkomiteen trenger innspill på kandidater som kan gjøre en god jobb for deg som fjørfeprodusent, via et verv i Norsk Fjørfelag. Kjenner du noen som bør innstilles til et verv i NFL sitt sentralstyre? Tips årets valgkomité! Ole Petter Riis Leder valgkomité Mobil: 920 30 548 ole.petter.riis@rise-gard.no Bjørn Elvestad Valgkomitémedlem Mobil: 917 23 599 belvesta@online.no Hanne Guåker Valgkomitémedlem Mobil: 470 17 703 hanne@guaker.no Normalt er valgkomiteen invitert på lokallagsledermø- tet i Norsk Fjørfelag, hvor man får anledning til å treffe flere av våre tillitsvalgte. Dette har vært en viktig arena for å få innspill på kandidater fra alle deler av landet. Imidlertid gjør Corona-situasjon at lokallagsledermøtet blir avholdt digitalt i 2020, noe som stilte andre krav til «møtepunkt» for valgkomiteen. Valgkomiteen med leder Ole Petter Riis og valgkomité- medlemmene Bjørn Elvestad og Hanne Guåker deltok derfor på styremøtet da sentralstyret og administra- sjonen for første gang var samlet fysisk etter årsmøtet i mars. Valgkomiteen deltok på deler av styremøtet for å «kjenne på» dynamikken i dagens styre, og de hadde samtale med hvert enkelt styremedlem for å få signaler om hvem som ønsker å stille til gjenvalg, hvem som skal erstattes og ikke minst få innblikk i hvilken kompe- tanse det er behov for i kommende styreperiode. Å få på plass de rette kandidatene, med godt geografisk spredning, delt på ulike varemottakere og produksjons- former, er avgjørende for at Norsk Fjørfelag skal ivareta alle landets fjørfeprodusenter på best mulig måte. Ikke nøl med å ta kontakt med valgkomiteen, dine innspill på kandidater kan være et viktig bidrag i deres arbeid. Vi ønsker valgkomiteen lykke til med arbeidet inn mot valget på årsmøtet 11. mars 2021. VALGKOMITEEN I GANG MED SITT ARBEID DUKAN BIDRA! Valgkomitéarbeidet er avgjørende for å rekruttere de beste representantene til styret i Norsk Fjørfelag. For å gi valgkomiteen et best mulig grunnlag, deltok de på styremøte på Nes på Hedmarken i slutten av august. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø & Margrethe Brantsæter Margrethe Brantsæter Karianne Fuglerud Ingerø

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy