FJØRFE nr. 6 - 2021

FORSIDE 1
LEDER 5
Vi er til for våre medlemmer - bruk oss! 5
LAGSARBEID 7
NFL’s høringsinnspill: Jordbruksoppgjøret 7
Høringen 1. juni 2021: Spørsmål stilt NFL 9
Siste nytt fra styret og administrasjonen: Hva har NFL på agendaen? 11
Norges Bondelag: Representantskapsmøte og årsmøte 14
Hva er betydningen for egg- og fjørfekjøtt? BREXIT-avtalen 16
REPORTASJE 19
Kalkunproduksjon: Foreldredyr og rugeri 19
NÆRINGSNYTT 23
Psykisk helse: Hvordan oppdage og hjelpe? 23
Biogassproduksjon: Fra fjørfegjødsel til biogass 26
Omsetningsavgiften: Hva blir den brukt til? 31
Veteriærinstituttet: Dyrehelserapporten - fjørfe 37
Portforbudet er opphevet - hva nå? Fortsett fokuset på smittevern! 40
Nå er registrering av hobbyfjørfehold frivillig ...men likevel ønskelig! 42
Husdyrtreff: Fjørfeproduksjon 45
Velkommen – Nordic Poultry Conference 46
FÔR OG FÔRING 46
46 Avgjørelde for økonomien: Hva gir god skallkvalitet? 46
DYR OG FORSKNING 48
Sammensetningen av kyllingfôret: Kan forebygge sykdom 48
Forskningsprosjekt miljøberikelse for høns. Er larver egnet? 50
Etiske og praktiske utfordringer. Avliving av hanekyllinger 52
STATISTIKK 55
Prognosen fra totalmarked kjøtt og egg 55
Klekkestatistikk & Hønebestand 56
Slaktestatistikk & Innveiing av egg 58
KONTAKT 61
Kontaktinformasjon 61
ANNONSØRINNHOLD 62
Høna har tenna i magan 62

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy