FJØRFE nr. 6 - 2021

8 * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | lagsarbeid Det elementet i Jordbruksavtalen som er best egnet til å ivareta fjørfebøndenes økonomi, er størst mulig pris- nedskrivning av korn. Hovedingrediensen i fjørfefôret er norsk korn, og fjørfenæringen er en viktig premissgiver for kornproduksjon og økt selvforsyningsgrad. NFL er svært opptatt av at kornbøndene får rammebetingelser som styrker norsk kornproduksjon. Stabile kornpriser, basert på norsk produksjon, må være hovedmålet. I årets jordbruksavtale ble endelig husdyrtilskudd for høns oppjustert til å inkl. alle høns for bønder med full konse- sjon (7.500 høns). Men, at husdyrsatsen samtidig reduse- res, nå som alle eggprodusenter har gjennomført kostbare omstillinger, mener NFL er uakseptabelt. NFL forventer at husdyrsatsen økes til 11 kr for alle høner inntil 7.500 dyr. Markedsregulator har ikke gode nok verktøy til å kontrollere nyetableringer når det er overskudd av egg i markedet. Uten bedre verktøy fungerer ikke markedsre- guleringen slik den var ment, og markedsregulator har svært begrenset mulighet til å kompensere eggprodu- sentenes økte kostnader. NFL oppfordrer derfor Stortin- get til å forbedre markedsreguleringen for egg. Produsenter av fjørfekjøtt mottar ikke husdyrtilskudd, men har mulighet til å søke om kompensasjon ved behov for avløser. Utregningen er ikke tilpasset dagens ulike varianter av kyllingproduksjon. Fjørfelaget krever en justering av avløsertilskuddet, slik at bønder med spesialproduksjon (sakterevoksende kyllinghybrider og lavere antall kylling produsert per år) blir mer korrekt kompensert ved tilskudd til ferie og fritid. Prisene på egg og fjørfekjøtt avtales ikke i jordbruks- oppgjøret. Fjørfebøndene henter 90 -100 % av inntek- tene i markedet. I 1983 fikk fjørfebonden nesten 60 % av fortjenesten for sine produkter. Siden den gang har fjørfebøndene gjennomført betydelige effektivisering, men det er grossistleddet som nå stikker av med opp mot 70 % av fortjenesten. Dagligvarehandelen profit- terer altså på fjørfebøndenes bekostning. NFL krever at Stortinget utjevner maktbalansen slik at fjørfebonden får sin rettmessige andel av fortjenesten og snur tren- den med at det er dagligvarekjedene som tjener penger på at fjørfebonden løper stadig fortere. Fjørfebøndene har stor omstillingsvilje, med mål om at neste generasjon tar over roret. Et godt jordbruksoppgjør er avgjørende for å sørge for fremtidens produksjon av norske egg og fjørfekjøtt. NFL ber Stortinget prioritere kronemessig lik inntektsutvikling og tetting av inntekts- gapet i inneværende og fremtidige jordbruksoppgjør ». Styret i Norsk Fjørfelag Ta kontakt for informasjon og tilbud! Tlf.: 69 88 12 48 Mob.: 994 98 379 E-post: julie@oraug.no Skjoldenveien 190, 1815Askim AS Animalia er et av Norges ledende fagmiljøer innen egg, fjørfe og kjøttproduksjon. Ta kontakt med oss dersom du har faglige spørsmål vedrørende fjørfe. animalia.no Tlf. 23 05 98 00

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy