FJØRFE nr. 6 - 2021

7 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | lagsarbeid «Høringsinnspill fra Norsk Fjørfelag til Prop. 200 S (2020- 2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.) De 1.200 bøndene som sørger for at Norge er selvforsynt med egg og fjørfekjøtt, representeres i høringsinnspillet fra Norsk Fjørfelag (NFL). NFL støtter Bondelaget og Småbrukarlagets brudd i årets forhandlinger. Dersom Stortinget ikke øker ram- men, godtar dere at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet fortsetter å øke. Hvordan re- krutteres fremtidens bønder som trengs for å øke norsk selvforsyningsgrad, med et slikt inntektsgap? NFL ber Stortinget prioritere kronemessig lik inntektsutvikling og tetting av inntektsgapet i inneværende og fremtidige jordbruksoppgjør. NFL støtter Bondelaget og Småbrukarlagets krav om inntektsløft. I tillegg må budskapet fra Bondeopprø- ret tas på alvor. Mange fjørfebønder har ikke tillit til inntektsberegningene og det er avgjørende at grunn- lagstallene oppleves som riktig av alle berørte parter. Slik er ikke situasjonen pr. i dag. NFL krever forbedring av tallgrunnlag også tar for seg bønder i verdikjedene for egg og fjørfekjøtt. NFL bistår gjerne i arbeidet for mer korrekte inntektsberegninger og mer representative referansebruk før neste års jordbruksoppgjør. NFL’S HØRINGSINNSPILL: TIL PROP. 200 S (2020-2021) JORDBRUKSOPPGJØRET 2021 Tirsdag 1. juni 2021 holdt daglig leder Margrethe Brantsæter innlegg på Stortinget i sak: Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.) (Prop. 200 S (2020-2021)). Tekst: Styret i Norsk Fjørfelag Foto: Skjermdump fra høringen. Prop. 200 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.) Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 21. mai 2021, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). Du kan lese dokumentet og følge proposisjonen på Stortinget ved å holde mobilkamera over QR-koden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy