FJØRFE nr. 6 - 2021

WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * * FJØRFE 6 | 21 * 55 TEMA | statistikker PROGNOSEN FRA TOTALMARKED KJØTT OG EGG SMÅ ENDRINGER I PROGNOSEN Totalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak. Kilde: Totalmarked Kjøtt og Egg Foto: Karianne Fuglerud Ingerø P rognosen viser et overskudd før tiltak på 300 tonn egg i 2021 som helhet. Om lag 150 tonn av over- skuddet i sommermånedene er avtalt tatt ut gjennom uttak av verpehøner før normal utrangeringsalder. Det ble tatt 779 tonn gjennom ordningen i 2020. Korrigert for differansen med uttak av egg gjennom førtidsslakting er tilførslene prognosert å bli om lag uendret i 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1,4 prosent fra 2020. Godt salg som følge av tiltakene i samfunnet gjør at eggmarkedet ser bedre ut enn de aller første prog- nosene for 2021 viste. Markedet er i tilnærmet balanse. Det periodevise overskuddet håndteres med førtids- slakting. Det er ikke behov for økt produksjon av egg i landet. Marginene opp til en uønsket overdekning er små. Tilførsler tonn Endring Importkvoter Engrossalg tonn Endring Markedsbalanse Reg.lager 1.1.2021 Egg 65 900 + 0% 550 * 66 400 + 1% + 100 428** *) Forutsetter i prognosen en import på 550 tonn egg. **) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2021. Prognose 2021 - per juni 2021 PRISLØYPER 2. HALVÅR 2021 EGG: Konsernstyret i Nortura vedtok 11. mai 2021 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg for 2. halvår 2021. Fra mandag 5. juli økes engrosprisen for egg fra frittgående produksjon og miljøinnredning med 0,40 kr/kg. FJØRFEKJØTT: Konsernstyret har vedtatt endringer i livdyrpriser og avregningspriser på fjørfekjøtt fra mandag 5. juli. Prisendringer i verdikjeden for kylling: • Daggamle foreldredyr: + 2,06 kr/stk • Unghøner: + 2,50 kr/stk • Rugeegg: + 0,06 kr/stk • Daggamle kyllinger: + 0,03 kr/stk • Slaktekylling: + 0,30 kr/kg Prisendringer på kalkun: • Avregningspris: +1,80 kr/kg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy