FJØRFE nr. 6 - 2021

WEB | NFL.NO 5 TEMA | leder * FJØRFE 6| 21 * V anligvis er Leder i FJØRFE signert av Ingunn som valgt styreleder eller Margrethe som ansatt daglig leder. I dette nummeret er Leder skrevet av et samlet styre. Det er dere medlemmer som har gitt oss tillit til å jobbe sammen med administrasjonen til det beste for alle fjørfe-produsentene dette året. NFL er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for alle som driver ervervsmessig fjørfehold. NFL organiserer fjørfe- produsenter uavhengig av varemottaker og produk- sjonsform. NFL sitt formål er å ivareta og arbeide for medlemmenes næringspolitiske og faglige interesser. Som medlem kan du påvirke arbeidet som gjøres for fjørfeprodusentene, og vi håper du holder deg oppdatert på NFLs aktivitetsnivå ved å lese omtaler i FJØRFE gjennom året. Eksempler på NFLs arbeid bare den siste måneden finner du på side 7-17. I NFL sine vedtekter er det krav om at styret skal ha en produksjonsmessig god fordeling og en geografisk spredning. Fordelt utover landet har vi også lokallag. Det er ønskelig å ha tettest mulig dialog mellom NFL sentralt og lokallagene. I koronatid har det ikke vært mulig å samle alle tillitsvalgte ildsjeler fysisk, men vi har avholdt flere TEAM-møter for informasjonsutveksling. De som kjenner NFL godt, poengterer ofte at organisa- sjonen får til mye med små ressurser. Med kun 2,5 års- verk i administrasjonen er NFL helt avhengig av frivillig innsats fra engasjerte styremedlemmer og lokallag for å kunne prestere på forventet nivå. Kunnskapen hver og en bringer med seg inn i arbeidet som tillitsvalgt for NFL er avgjørende og legger grunnlaget for at vi kan gjøre en best mulig jobb for deg som fjørfeprodusent. I NFL er det ingen «fete» styrehonorar, det er mulighe- ten til å påvirke retningen norsk fjørfenæring skal ha, som driver oss i styret. Selvsagt får styremedlemmene kostnadsdekning for avløser når man er borte fra egen drift og utøver sitt tillitsverv, men det er bare styreleder og nestleder som har et beskjedent honorar. Det er viktig å ha med seg at arbeidet som blir gjort for deg som fjørfeprodusent, i regi av NFL, stort sett er basert på «dugnadsånd». LEDER VI ER TIL FOR VÅRE MEDLEMMER - Du sitter med et nytt FJØRFE i fanget eller på skjermen foran deg. Alle våre medlemmer får 10 nummer av fagbladet hvert år, i tillegg er det flere beslutningsta- kere i landbruket og politikere som er faste lesere av FJØRFE. Bladet inneholder artikler av ulikt slag med relevans for fjørfenæringen. Vi får tilbakemeldinger fra medlemmene våre om at det er reportasjene fra besøk ute i fjørfebesetningene som er kjekkeste å lese, og heldigvis gjør redusert risiko for fugleinfluensa og restriksjoner rundt pandemien at vi over sommeren igjen kan utføre fjøsbesøk. I tillegg gir FJØRFE dere innsikt i mye av lagsarbeidet som utføres i organisa- sjonen vår, både på sentralt hold og ute i lokallagene. Animalia, Mattilsynet, Matprat, Arbeidstilsynet osv. kommuniserer med næringen gjennom fagbladet vårt. Dere finner også lesestoff ommattrygghet, dyrevelferd, biosikkerhet, avlsdyr, produksjonsdyr, røkting, renhold og statistikkbanker. Dette er ingen fullstendig liste, men viser mangfoldet av artikler som kommer susende når FJØRFE kommer i posten - eller leses digitalt. Har du reflektert over hvem som utfører den daglige driften av Norsk Fjørfelag og lager fagbladet vårt? Med høy utadrettet aktivitet og ti utgivelser av FJØRFE i året, hadde det vært behov for flere ansatte enn Margrethe som daglig leder, Karianne som redaktør og Gunvor som regnskaps- og kontormedarbeider. Kun 2,5 årsverk utgjør organisasjonen og «FJØRFE-redaksjonen». Styret er svært imponert og dypt takknemlige for job- ben disse tre ansatte gjør. På siste styremøte var styret svært opptatt av at alle styre- medlemmer må bidra til det beste for organisasjonen. Ingunn, Tone, Kåre, Trude, Eirik, Rune, Jan Arne, Anne Marie og Odd Ingar vil alle bruke tid og energi på «det du som produsent måtte ønske å ta opp». Derfor er styrets hilsen ut til alle medlemmer en oppfordring til å bruke din ”lokale” styrerepresentant: vær med og påvirk hva NFL skal arbeide med kommende år. Vi som styre ønsker å støtte opp om administrasjonens arbeid og bidra til å gjøre en best mulig jobb for deg som fjørfeprodusent. Ta kontakt: «Vi er til for våre medlemmer - bruk oss!» Med ønske om en god sommer fra Styret i Norsk Fjørfelag! BRUK OSS! Styret i NFL Hold mobilkamera over koden for å lese kort informasjon om hvert styremedlem og/eller finne deres kontaktinformasjon.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy