FJØRFE nr. 6 - 2021

45 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | næringsnytt HUSDYRTREFF FJØRFEPRODUKSJON Husdyrtreff er et undervisningstilbud fra Norsvin, Geno, TYR, Tine og Nortura til elever på landets naturbruksskoler. Hovedmålgruppen er tredjeårselevene, men andreårselever har også mulighet til å delta. Husdyrtreff er lagt opp som et grup- pearbeid, hvor elever kan velge mellom ulike husdyrproduksjoner. Det ligger også et konkurranseelement i dette tilbudet: Det kåres en skolevinner, uavhengig av valgte husdyrproduksjon, og en landsvinner innen hver produksjon. Tekst & foto: Sverre Rædergård, Nortura. Innen fjørfe ble årets landsvinnere faktisk en gruppe av andreårselever på Tomb. For øvrig ble grupper fra Tomb også landsvinnere i både kategori gris-, melk- og storfekjøttproduksjon. Vinnergruppa innen fjørfe bestod av Esther Hjerpaasen Skøien, Hølen, Anne Øines Eriksen, Vestby og Selma Fossum Hurlen, Tistedal Gruppa har besvart en oppgave med temaer fra både egg- og kyllingproduksjonen. Innen eggproduksjonen var oppgaven i år bygd opp omkring aviarinnredning, altså den dominerende formen for frittgående drift. Gruppen ble utfordret både på hvordan et slikt anlegg fungerer og på hvilke styringsmuligheter det gir eggpro- dusenten i drifta av høneflokken. Gruppen har oppsøkt en eggprodusent i forbindelse med oppgaven og har slik innhentet mye praktisk kunnskap. Årets utfordring innen kyllingproduksjon var todelt. Gruppa skulle lage/innhente en smittevernplan for en kyllingprodusent, samt vurdere svake og sterke sider av denne. Så ble de også presentert for slaktevekter på kyllingleveranser, og utfordret på tiltak for å treffe bedre på målvekt. I denne forbindelse har de satt seg godt inn i de ulike fôrblandinger som kyllingprodusen- ten kan velge blant. Oppgaven hadde også et fokus innen næringspolitikk med vekt på markedsbalanse og markedsregulering. Gruppen var godt oppdatert også innenfor dette fagfeltet. Det er veldig positivt å se at naturbrukselever innehar så høy kompetanse innen husdyrfag. Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med på å bidra til slik kompetansebygging. Det gjør vi også ved at vi annethvert år inviterer landets husdyrlærere til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene. Til slutt vil vi gratulere Esther, Anne, Selma og Tomb med flotte prestasjoner! Sverre Rædergård Vi ser fra venstre Esther Hjerpaasen Skøien, Hølen, Anne Øinæs Eriksen, Vestby, Selma Fossum Hurlen, Tistedal og lærer Tore Framstad.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy