FJØRFE nr. 6 - 2021

40 * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | næringsnytt FORTSATT VIKTIG MED GODT SMITTEVERN OG ÅRVÅKENHET Vårtrekket er nå i stor grad fullført og det er ikke rapportert om økt dødelighet hos ville fugler fra noe sted i landet. Selv om smittefaren nå er redusert og portforbudet er opphevet, kan det fortsatt finnes enkelte smittende fugler i Norge. Den jobben du gjør som smittevernsjef og observatør i fjørfeflokken din hver eneste dag er veldig viktig og helt avgjørende for at vi skal kunne avdekke eventuell smitte på et tidlig tidspunkt. Jo tidligere smitte oppdages, jo lettere er det å minimere konsekvensene. Mattilsynet understreker at godt smittevern fortsatt er viktig for å unngå at smitte sprer seg fra ville til tamme fugler. Ha lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet og nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i fjørfebesetningen din. Følg spesielt med på symptomer på fugleinfluensa; økt dødelighet, fall i eggproduksjon, redusert fôr- og vannforbruk og gene- relle adferdsendringer i flokken. Erfaringer fra utbrudd med fugleinfluensa i kommersielle fjørfehold i andre land er at noen ganger er endringer i fôrinntaket den eneste indikatoren på at smitten har kommet inn. DU ER SMITTEVERNSJEF I DIN BESETNING De fleste sykdommer smitter før man ser symptomer på smitte. De smitteforebyggende tiltakene du gjør i flokken din hver eneste dag er avgjørende for å hindre at du får smitte inn i besetningen din. Gode smittevern- rutiner kan hindre at du får fugleinfluensa eller andre sykdommer inn i fjørfeholdet ditt. Dette gjelder både kommersielle fjørfeprodusenter og hobbyfuglehold. Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. PORTFORBUDET ER OPPHEVET - HVA NÅ? FORTSETT FOKUSET PÅ SMITTEVERN! 27. juni 2020 ble høypatogen aviær influensa (HPAI) påvist i Norge for aller første gang. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler måtte alle tamme fugler holdes inne eller stå under tett tak om de var ute («portforbud») og smittevern var ekstra viktig. Portforbudet ble opphevet 1. juni i år, så hva er viktig nå?. Tekst: Bente Fjermestad-Eie, seniorrådgiver Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon dyrehelse Illustrasjoner: Animalia Ta kontakt Ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom du har mistanke om at det er fugleinfluensa, eller andre alvorlige fjørfesykdommer i flokken din Sørg for en velfungerende smittesluse ved inngang til fjørfeanlegget. Husk skift av klær og skotøy. Bente Fjermestad-Eie

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy