FJØRFE nr. 6 - 2021

37 WEB | NFL.NO * FJØRFE 6 | 21 * TEMA | næringsnytt Veterinærinstituttets kompetansesenter for produk- sjonsdyr skal organisere og koordinere denne oppga- ven, og dyrehelserapporten er en del av dette arbeidet. Målgruppen for rapporten er myndigheter, veterinærer, rådgivere og bønder som er opptatt av dyrehelse. Dyrehelserapporten tar i egne kapitler for seg helsesi- tuasjonen for storfe, sau, geit, svin, fjørfe, kamelider, hest, ville dyr og smådyr med tilhørende helse- og velferdsutfordringer. Årets utgave har et eget kapittel om antibiotikaforbruk og-resistens. Neste års rapport vil ha fokus på biosik- kerhet/smittevern. I den forbindelse planlegger vi en spørreundersøkelse høsten 2021. FJØRFEHELSEN I NORGE Helsetilstanden til fjørfe i Norge er svært god både i eu- ropeisk og global sammenheng. Alvorlige meldepliktige sykdommer påvises svært sjelden, med unntak av noen få tilfeller av Salmonella spp. og med unntak av flere tilfeller av meldepliktige sykdommer hos hobbyhøner. Helsemessige utfordringer i norsk fjørfeproduksjon i 2020 har i hovedsak vært infeksjoner med infeksiøs bursasjuke virus hos slaktekylling, koksidiose/nekro- tiserende enteritt hos slaktekylling og kalkun og rød hønsemidd hos verpehøns i konsumeggproduksjon. VETERINÆRINSTITUTTET DYREHELSERAPPORTEN - FJØRFE Veterinærinstituttet har et nasjonalt ansvar for å overvåke dyrehelsa i Norge og ønsker å være forutseende og forebyggende i arbeidet for å sikre den gode dyrehelsa. I den sammenheng er utadrettet arbeid for bringe vår kompetanse ut til myndigheter og til næringen viktig. Tekst: Grim Rømo, Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinstituttet Grim Rømo Les rapporten Du får tilgang til hele rapporten ved å holde mobilkamera over QR-koden: Generelt er helsetilstanden hos norsk fjørfe svært god.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy